Trenger du en hurtigtest?

Det er lurt å teste seg, hvis man er i tvil. Her kan du hente gratis hurtigtest.

Gratis på Rokke inntil videre

Gratis på Rokke inntil videre

Det  nye systemet med app eller kort for å komme inn på avfallsanlegget fungerer bra. Men noen tekniske utfordringer gjør at haldenserne fremdeles kan levere avfall gratis.

Det er husholdninger som har lastet ned og bruker «MiljøID» applikasjonen, eller har bestilt kort, dette gjelder for. Innbyggere som blant annet bor i borettslag og hittil har benyttet seg av midlertidige løsninger kan også fortsette å bruke disse.

Levering av avfall på det nye anlegget har vært gratis siden åpningen i september. Planen har vært at systemet med årlige kvoter skulle starte fra 1.januar 2021. Dette er ennå ikke helt på plass og det vil ikke bli registrert noen kvoter når du har vært på Rokke og brukt appen, eller kortet for å komme inn. 

Da det nye området for levering av avfall og hageavfall åpnet høsten 2020 har private i en overgangsperiode kunne benytte det gamle avfallsdeponiet. Slik er det ikke lenger.

Skiller privat og næring

Privatpersoner skal  fra 1.januar 2021 ikke bruke den gamle gjenvinningsstasjonen (til høyere etter porten). Det leveringsområdet er nå kun for næringskunder. Om privatpersoner ønsker å levere avfall der må de betale næringstakst. 

Du finner mer informasjon om Rokke avfallsanlegg på denne siden