Trenger du en hurtigtest?

Det er lurt å teste seg, hvis man er i tvil. Her kan du hente gratis hurtigtest.

Grensependlere må testes på Os

Grensependlere må testes på Os

Alle grensependlere som jobber i Halden må fra 2. januar testes på testsenteret i Halden sentrum og ikke på Svinesund. Dette er nødvendig for å redusere kø når det nå innføres pliktig testing på grensen.

Regjeringen innfører plikt til å teste seg for covid-19 for innreisende til Norge fra 2. januar 2021. Testen skal gjøres så snart som mulig og senest ett døgn etter ankomst. Dette ble offentliggjort på nyttårsaften.

Les alt om nye testregler i regjeringens pressemelding her. 

Forventer kø på Svinesund

Når det innføres pliktig testing ved grensen, forventer Halden kommune at testsenteret vi driver for Helsedirektoratet på Svinesund vil få svært mange flere besøkende enn det har vært vanlig til nå. Det forventes kø.

- Vi tar tak i regjeringens vedtak umiddelbart, men vår største utfordring er å ha tilstrekkelig bemanning på Svinesund. Derfor startet vi å jobbe med dette allerede på nyttårsaften. Den første tiden vil det uansett være færre folk på jobb enn vi skulle ønske med en så massiv økning i antall tester som nå kommer. Derfor pålegger vi nå alle grensependlere som jobber i Halden å ta sine nødvendige tester ved vårt testsenter i Halden sentrum og ikke på Svinesund. Dette vil bidra til kortere køer for alle, sier Gina Brekke, fungerende direktør helse og mestring.

Midlertidig praksis for lokale grensependlere

Alle som jobber i Halden, men som bor i Sverige må altså oppsøke testsenteret på Os i Halden sentrum for å få utført sine påkrevde koronatester. Grensependlerne skal testes som før, men for de som jobber i Halden må det altså skje et annet sted. Dette gjelder uansett om man er ansatt i Halden kommune eller om man jobber for en privat bedrift eller annen arbeidsgiver som er lokalisert i Halden. Det vil bli gitt beskjed om dette på grensen for de som ikke får med seg denne informasjonen på forhånd.
 

Adresse Os testsenter: Os Allé 2, Halden (Gamle Os skole)
Koronatelefonen: 488 85 200

Dette er en midlertidig praksis som trer i kraft allerede fra 2. januar klokken 10 og vil gjelde fram til Halden kommune har tilstrekkelig bemanning til å teste alle på Svinesund. Det er for tidlig å si nøyaktig når det vil være. Som tidligere kommunisert er det planlagt at det lokale testsenteret skal flyttes fra Os til Svinesund, men dette er foreløpig ikke gjennomført.

Nytt testsenter trenger flere ansatte

Halden kommune har lenge jobbet med å legge til rette for mer testing på grensen. Derfor er vi på mange måter godt forberedt når denne endringen kommer.

- Så sent som lille julaften åpnet vi et helt nytt testsenter på Svinesund som har vesentlig større arealer for biler og bedre arbeidsforhold for kommunens testpersonell enn det har vært mulig å tilby tidligere. Det er montert opp moderne brakkerigger slik at bilistene kan testes innendørs og ikke ute i telt som før. Derfor er Halden kommune godt forberedt til å øke testaktiviteten gjennom vinteren når det gjelder de fysiske fasilitetene, sier Gina Brekke i Halden kommune.

Likevel er det en annen avgjørende utfordring som må løses raskt.

- Vår største utfordring er bemanning. Vi har bare tatt i bruk en liten del av det nye testanlegget på Svinesund per i dag. Vi har heller ikke døgndrift på Svinesund i dag. Halden kommune har derfor ikke tilstrekkelig med bemanning til å starte testing av alle som krysser grensen hele døgnet umiddelbart. Vi trenger noe tid for å få tak i nok kvalifiserte folk, men vi opplever at statlige myndigheter har forståelse for dette og det er vi glad for, sier Brekke.

Allerede nyttårsaften publiserte Halden kommune en stillingsannonse der det søkes etter flere ansatte til testsenteret på Svinesund. 

Vil du jobbe på testsenteret? Se stillingsannonsen her!

Det er for tidlig å si når det vil være igangsatt døgndrift ved testsenteret på Svinesund, men dette kommer så raskt det er praktisk mulig. Det jobbes med planlegging av dette i nyttårshelgen. De første dagene i januar vil mange som krysser grensen måtte ta sine pålagte tester andre steder - for eksempel i den kommunen de jobber eller bor.

Noen unntak fra testplikten

Ifølge regjeringens pressemelding er det enkelte unntak fra den nye plikten om at alle skal testes ved kryssing av grensen. Barn under 12 år trenger ikke teste seg. Det gjøres også noen unntak for blant annet personer i kritiske samfunnsfunksjoner, grensependlere, langtransportsjåfører og diplomater.

Flere detaljer om de nye nasjonale kravene ved kryssing av grensen, kan du lese om i regjeringens pressemelding og på Helsenorge.no.

Tar nasjonalt ansvar

Halden kommune har gjennom store deler av 2020 tatt nasjonalt ansvar for testing av de som krysser Svinesundsbroen.

- Halden kommune har hele tiden reagert raskt når nasjonale myndigheter har justert sine krav. For en relativt liten kommune er testing på grensen en krevende jobb å håndtere i tillegg til alt annet pandemien gir av utfordringer, men vi skal jobbe raskt også denne gangen slik at Halden kommune også i 2021 skal være en viktig bidragsyter til å stoppe koronaviruset på grensen, sier fungerende direktør helse og mestring Gina Brekke.

Her er Halden kommunes hovedmeny for koroaninformasjon