Her er koronareglene for Halden

Takk for at du fortsatt har få nærkontakter og god avstand! Her er alle smittevernsreglene som gjelder fra 12. april.

Grunnskolen fortsatt på rødt nivå

Grunnskolen fortsatt på rødt nivå

Smittevernnivået ved alle Haldens barneskoler og ungdomsskoler fortsetter på rødt nivå i to uker til.

Det er den lokale helsemyndigheten som avgjør hvilket nivå skoler skal ha, og kommuneoverlegen har besluttet at rødt nivå er riktig i den situasjonen vi er i nå. Grunnskolene vil være på rødt nivå fram til fredag 23.april da ny vurdering av situasjonen blir gjort.

- Den generelle smittesituasjonen i vår region er årsaken til at vi holder skolene på rødt nivå fortsatt. Det er viktig at skolene har høy smittevernberedskap i og med at det er økende smitte blant barn og unge i regionen, sier Karin Fredh Eliassen som er fagleder skole.

Endringer i veilederen

Skolenes veiledere er endret og oppdatert med nye retningslinjer i trafikklysmodellen. Den nye veilederen gjelder fra 12.april og foresatte må følge med på nettsiden til sin skole for alle praktiske detaljer.

- Det kan være noe variasjon fra skole til skole hva rødt nivå betyr i praksis. Det har sammenheng med at våre skoler har ulikt antall elever, forskjellige type bygg og utforming. Hver skole legger til rette slik det er hensiktsmessig for å følge veilederens nivå, forklarer faglederen.

Det er strengere regler på rødt nivå nå, men barna har fremdeles muligheten til å leke med de andre i sin gruppe og å tilbringe tid med de andre i kohorten sin på fritiden.

Trafikklysmodellen med grønt, gult og rødt nivå beskriver hvilke smitteverntiltak som gjelder på de forskjellige nivåene. Veilederen er oppdatert med tiltak som skal følges for å begrense smittespredning blant elever og ansatte - og for å unngå å måtte stenge skoler.