Hageavfall på avveie – bruk kommunens avfallsmottak

Hageavfall på avveie – bruk kommunens avfallsmottak

Det er nå tid for å stelle planter og blomster i hagen. Før du setter i gang er det noen ting du bør være klar over.

Mer info om spredning av fremmede arter

Hva kan du gjøre?

  • Nyt sommeren og kos deg med hagen din.
  • Komposter hageavfall på din egen eiendom, eller lever hageavfall på Rokke avfallsanlegg.
  • Gå sammen med naboer om å leie en avfallscontainer til hageavfall om våren og høsten.
  • Lær deg hvilke hageplanter som utgjør en trussel i naturen og sørg for at dine hageplanter ikke sprer seg ut av hagen.

Ikke gjør dette:

  • Ikke kast hageavfall på kommunal eller andres private grunn (det regnes som forsøpling og er forbudt).
  • Å kaste hageavfall på andres grunn kan føre til spredning av uønskede arter, kan tiltrekke skadedyr og blir ofte et ynglested for brunskogsnegl.

Komposter selv

Komposterer du hageavfallet og mye av matavfallet, reduserer du mengden søppel og med det utslipp av karbondioksid. Du får mye gratis kompostjord og trenger ikke kjøpe så mye jord og jordforbedringsmidler. Kompost er snadder for meitemarken og andre viktige “jordarbeidere” som bearbeider jorda så den blir luftig og bedre for plantene vi dyrker. Med litt arbeidsinnsats, noen enkle grep og sunn fornuft kan hageavfall bli til den fineste kompostjord.

Spredning av fremmede arter

Fremmede planter er uønsket fordi de utgjør en risiko for norske arter eller naturtyper. Disse plantene har meget stor formeringsevne, mangler naturlige fiender, flere av dem fører til erosjonsproblemer langs vassdrag og noen kan gi allergiske reaksjoner. En fellesnevner for disse er at de på en eller annen måte har hatt hjelp av oss mennesker for å komme hit. De fremmede artene som forekommer hyppigst i Halden er kjempebjørnekjeks, parkslirekne, hagelupin, kanadagullris, kjempespringfrø og russekål.

Spredningskildene er blant annet dumping av hageavfall, forflytting av jordmasser eller frøspredning fra områder de allerede har etablert seg. På bakgrunn av dette er det derfor veldig viktig at hageavfall ikke blir kastet i naturen eller i en åpen kompostbinge. Hageavfall fra disse plantene bør leveres i tette søppelsekker som restavfall på Rokke avfallsanlegg. På den måten går plantene til forbrenning.

Tips kommunen din.

Kommunen ønsker tips om forekomster av fremmede arter i friområder, vegkanter og restarealer. Send beskrivelse, kart og bilde til postmottak@halden.kommune.no, merk e-posten «Tips om nye forekomster av fremmede planter». Finner du svartelista arter i naturen, meld ifra til artsdatabanken.