Feil på Innsynsløsningen

For tiden er det ikke mulig å søke på dokumenter som er eldre enn fra 1.1.22 på grunn av tekniske problemer hos leverandør. Vi jobber med å få løst problemet.
Du kan be om innsyn i en sak om du benytter dette skjemaet

Hannibal Sehesteds gate stenges

Hannibal Sehesteds gate stenges

Nedre del av Hannibal Sehesteds gate må stenges i forbindelse med grunnarbeidene til Os skole. Dermed blir utkjøringen fra Os til Håkon den 7’s gate helt stengt fra og med 10. januar til og med 1. juli 2022.

Grunnarbeidene i forbindelse med Os-prosjektet startet opp i januar. Det første som skal skje er spuntarbeider og omlegging av  Os-bekken.

Os-bekken ligger under bakken i en lukket kulvert som går under store deler av anleggsområdet. For å få plass til ny idrettshall og skole er det nødvendig å flytte denne kulverten. For å flytte Os-bekken kreves vesentlige gravearbeider i nederste del av Hannibal Sehesteds gate, da kulverten også går under gata. Dette er i området mellom den tidligere grusbanen ved Os skole og plassen der AF-gruppens brakkerigg står. Se illustrasjon under.  

Dette arbeidet medfører sperring av trafikk ned Hannibal Sehesteds gate via krysset og ut i Håkon den 7’s gt. Dette er et meget trafikkert veikryss og sperringen kommer til å berøre mange beboere både på Os og i områder som bruker Gimlebakken eller Atomveien for å komme seg til og fra Halden sentrum. De vil for en periode måtte benytte omkjøringer enten via Brødløs eller via Tistedal. Det vil bli satt opp skilt langs omkjøringstraséene.

Hannibal Sehestedsgate stenges mellom de røde markeringene fra 10. januar til 24. mars 2022 grunnet anleggsarbeid. Norkart/Halden kommune   Vil du vite mer om Os-prosjektet - se her!