Har du planer om å bygge terrasse eller tilbygg?

Har du planer om å bygge terrasse eller tilbygg?

Fra 1. mai 2021 er det endringer i reglene for hva du kan bygge av terrasser og tilbygg uten å måtte søke.

For å finne ut om dette gjelder tiltaket ditt, må du først undersøke hva du har lov til å bygge på din eiendom.

Her finner du veiviser og mer informasjon om fritak fra søknad

Informasjon om tiltak som er unntatt søknadsplikt kan du også lese i forskrift til plan- og bygningsloven SAK10, § 4.1