Her er koronareglene for Halden

Takk for at du fortsatt har få nærkontakter og god avstand! Her er alle smittevernsreglene som gjelder fra 12. april.

Har fått skatteseddel for solgte eiendommer

Har fått skatteseddel for solgte eiendommer

En datafeil gjør at 1799 eiendommer har fått melding om ny skatt sendt til tidligere eier av eiendommen - og ikke dagens eier.

Skattesedler med riktig eier som adressat vil bli sendt på SvarUt fra kommunen så rakt som mulig. Feilen ble oppdaget i dag da mange ringte oss om dette - noe vi takker innringerne for.

Feilen blir rettet av vår dataleverandør nå, så det er ikke lenger nødvendig å ringe for å gi oss beskjed om denne adresseringsfeilen

Mvh Eiendomsskatteprosjektet.