Helikopterbefaring av strømlinjer

Helikopterbefaring av strømlinjer

I uke 23 og 30 skal Elvia inspisere strømnettet i Halden-distriktet. Helikopteret flyr lavt over området og kan skape endel støy.

Hvert år flyr Elvia over lange strekninger med helikopter for å kontrollere nettet og avdekke eventuelle feil.

Helikopterbefaring fra Elvia er en viktig del av vedlikeholds- og driftsarbeidet. Linjer må inspiseres, feil skal rettes og skog må ryddes.

Halden uke 23
Toppkontroll på regionalenett.

Halden uke 30
Elvia utføre laserskanning av regionalnett i Halden-distriktet.