Hvordan kommer du deg dit du skal?

Hvordan kommer du deg dit du skal?

Undersøkelse: Du inviteres med dette til å fortelle oss hvordan du kommer deg rundt i Halden. Bruk noen få minutter til å gi oss dine svar, så kan du påvirke planleggingen av byutviklingen i Halden. Dine svar er viktig for en effektiv reisevei, trafikksikkerhet og klimavennlige løsninger.

Svar på undersøkelsen fra Halden kommune her.

Det tar bare 5-10 minutter å svare på denne undersøkelsen fra Halden kommune. Undersøkelsen er anonym og ditt personvern blir ivaretatt. Vil du bruke din mulighet til å påvirke, må du svare innen mandag 22. mars.

Kunnskap gir bedre planer

- For å gjøre de viktigste transportgrepene på rett sted, trenger vi i Halden kommune mer kunnskap om hvordan du som bor i Halden vanligvis kommer deg dit du skal. Vi er opptatt av både jobb, utdanning, fritid og handel. Kan du bruke noen få minutter på denne undersøkelsen, så gir du et viktig bidrag til enda bedre planlegging for byen vår, sier rådgiver Anneli Nesbakken i avdeling for samfunnsutvikling i Halden kommune.

Siden de fleste reiser mindre enn vanlig akkurat i koronapandemien, vil vi gjerne at du svarer om hvordan du vanligvis reiser i en normalsituasjon – altså før og etter koronapandemien.

- Ved å få innspill fra byens egne innbyggere får vi tall og fakta om reisevaner som vi kan bruke for å få mest mulig effekt av hver krone kommunen bruker. Jo flere som forteller om sin reisestrekning og sine reisebehov, desto lettere er det å gjøre de gode valgene på rett sted i tida framover. Slik får kommunen et bedre grunnlag til å gjøre de viktigste grepene der det monner mest.

Viktig med svar fra næringslivet

Undersøkelsen vil bli sendt ut til de største arbeidsgiverne i Halden, i tillegg til å gjøres tilgjengelig i kommunens egne informasjonskanaler.

- Vi vet at Halden har et næringsliv som er opptatt av bærekraft. Derfor vil det være viktig for byens bedrifter om vi kan legge til rette for mer klimavennlige transportløsninger for deres ansatte. I tillegg er det selvsagt viktig for alle arbeidsgivere at deres ansatte opplever det som trygt og effektivt å komme seg til jobben. Mange svar fra ansatte i byens bedrifter vil gjøre det enklere å legge slike planer.

Kan påvirke midler til Halden

Det er en rekke kommunale planer som vil bli bedre med mange svar, men det er ikke bare kommunens eget arbeid som kan påvirkes hvis du velger å delta i denne undersøkelsen.

- Vi trenger også denne kunnskapen i dialogen med fylke og stat. Vi har mye lokalkunnskap, men det forventes stadig oftere tall og målinger. Ingen andre kan skaffe oss dette. Jo mer harde fakta vi i Halden kommune har, desto sterkere står vi i konkurransen med andre byer. Vi håper rett og slett at du vil hjelpe oss med å få litt flere tall på bordet, sier Anneli Nesbakken.

Svar på undersøkelsen fra Halden kommune her.

Fakta om undersøkelsen

Denne undersøkelsen om reisevaner er del av en større kartlegging av mobilitet som Asplan Viak gjør på oppdrag for Halden kommune.

Samlet resultat av kartleggingen blir tilgjengelig i april 2021. På bakgrunn av kartleggingen kommer det i løpet av 2021 forslag til hva som kan og bør gjøres for mer klimavennlige reiser i Halden.

Svarene i undersøkelsen vil også bli brukt i arbeidet med:

  • Planlegging og prioritering av konkrete veiprosjekter
  • Kommuneplanen
  • Klima- og energiplanen
  • Trafikksikkerhetsplanen
  • Sykkelplanen
  • Sentrumsplanen og mobilitetsplanlegging og -styring i sentrumsområdet

Temaer i undersøkelsen er blant annet hvordan man reiser, avstand, strekninger og hyppighet. Vi spør også om parkering, hvor du opplever forsinkelser i trafikken, og om bildeling fra Smart City.

Man må være over 16 år for å svare på undersøkelsen.

Alle svar blir behandlet konfidensielt, og det er frivillig å delta. Undersøkelsen gjøres anonymt.

Undersøkelsen må besvares innen mandag 22. mars 2021.

Svar på undersøkelsen fra Halden kommune her.