Trenger du en hurtigtest?

Det er lurt å teste seg, hvis man er i tvil. Her kan du hente gratis hurtigtest.

Ingen grensependlere skal testes på Svinesund

Ingen grensependlere skal testes på Svinesund

Det er innført obligatorisk koronatesting for alle som reiser inn til Norge. For å håndtere dette på grensen, er det nødvendig at alle grensependlerne kjører forbi teststasjonen på Svinesund og testes i den kommunen der de jobber.

Denne artikkelen er utdatert. For korrekt og oppdatert informasjon om grensependling - gå hit. 

Regjeringen innførte plikt til å teste seg for covid-19 for innreisende til Norge fra 2. januar 2021. Testen skal gjøres så snart som mulig og senest ett døgn etter ankomst. Dette ble offentliggjort på nyttårsaften. Detaljene om den nye ordningen kan du lese i regjeringens pressemelding her.

Lange køer

En konsekvens av denne endringen er at det har vært lange køer ved testsenteret på Svinesund lørdag 2. januar.

- Til nå har det vært frivillig å la seg teste ved grenseovergangene og vi har hatt bemanning til å håndtere dette. Når dette nå blir pliktig for de aller fleste, skapes en enorm pågang på teststasjonene på grensen praktisk talt over natten. Vi som driver det nasjonale testsenteret på Svinesund fikk vite dette på nyttårsaften og vi trenger noe mer tid til å øke bemanningen slik at vi kan håndtere den økte testingen raskt nok, sier kommunedirektør Roar Vevelstad i Halden kommune. 

Svinesund testsenter tar ikke lenger i mot grensependlere fordi så mange andre må testes på grensen. Henrik D. Meyer

Grensependlere må kjøre forbi

Da teststasjonene på grensen ble etablert sensommeren 2020 var det ikke meningen at grensependlere som jevnlig må testes, skulle ta sine koronatester der. Halden kommune har likevel gjort det mulig for pendlere å la seg teste på Svinesund og det har gjort hverdagen enklere for mange pendlere. Dette tilbudet må nå dessverre avvikles for å unngå kø på grensen.

- Det har vært mulig å tilby testing av pendlere på grensen som en ekstraservice, fordi vi har hatt kapasitet til å gjøre dette. Nå som testingen øker massivt, har vi ikke lenger denne ledige kapasiteten. Det har vært omtrent tusen grensependlere som testes på Svinesund hver uke. Nå må dessverre disse testes annet sted for at det skal bli en håndterbar situasjon ved testsenteret på Svinesund, sier kommunedirektøren i Halden.

For å redusere køene i dagene som kommer må alle som pendler til jobb i Norge over Svinesundsbroen la seg teste et annet sted enn på Svinesund. Grensependlere bes om ikke å kjøre inn i køen til Svinesund testsenter, men bare kjøre videre.

- Alle grensependlere som kjører inn i køen til testsenteret på Svinesund i tiden som kommer, vil bli dirigert videre. Det er derfor mye tid å spare på å kjøre forbi med en gang, sier Vevelstad.

Test må tas i jobbkommunen

Alle grensependlere må i tiden fremover få utført sine vanlige koronatester i den kommunen der de jobber. Det er arbeidsgivers plikt å sørge for at egne ansatte får utført sine påkrevde koronatester, så det anbefales at alle arbeidsgivere med ansatte fra Sverige legger til rette og informerer egne ansatte om hvor de skal la seg teste når dette ikke lenger kan gjøres på Svinesund.

Halden kommune anbefaler alle nærliggende kommuner om å planlegge for økt pågang på sine testsentre som følge av denne endringen. Spørsmål fra arbeidsgivere bør rettes til den kommunen der arbeidsgivere holder til.

Kommunedirektør Roar Vevelstad - Klikk for stort bildeKommunedirektør Roar Vevelstad Stein Johnsen / Halden kommune Grensependlere som har sin arbeidsplass i Halden, får tilbud om å utføre sine koronatester ved kommunens testsenter i Halden sentrum. Dersom smittepresset i kommunen øker senere, så kan det bli ytterligere endringer for Haldens grensependlere.

Ansetter flere for å teste mer

Halden kommune har lenge jobbet med å legge til rette for mer testing på grensen. Derfor er vi på mange måter godt forberedt når denne endringen kommer. Så sent som lille julaften åpnet Halden kommune et helt nytt testsenter på Svinesund som har vesentlig større arealer for biler og bedre arbeidsforhold for kommunens testpersonell.

 Utfordringen er bemanning. Før årsskiftet var bare en liten del av det nye testanlegget på Svinesund tatt i bruk og det har ikke vært døgndrift slik det nå skal bli.

- Vi snur oss så raskt det er mulig når endringer trer i kraft. Et par timer etter at regjeringens vedtak ble kjent på nyttårsaften gikk vi ut med en stillingsannonse der vi søker etter flere folk for å drive koronatesting på Svinesund. Vi håper helsepersonell også utenfor Halden vil søke på disse viktige jobbene. Halden kommune tar et nasjonalt ansvar ved å stoppe koronaviruset på grensen og nå håper vi flere vil hjelpe oss med på dette, sier kommunedirektør Roar Vevelstad i Halden kommune.

Vil du jobbe på Svinesund testsenter? Se stillingsannonse her!

Halden kommune har også innledet et samarbeid med Sivilforsvaret slik at trafikkavviklingen på grensen skal kunne håndteres bedre de nærmeste dagene.

Her er Halden kommunes hovedmeny for koronainformasjon