Kommunale avgifter er delt i to

Kommunale avgifter er delt i to

En faktura uten eiendomsskatt kommer først, med forfall i mars. Eiendomsskatten kommer på egen faktura med forfall i april.

Fredag 19.februar blir faktura med årets første kommunale avgifter sendt ut. Den har forfall 20.mars.

Det som er annerledes for denne fakturaen er at eiendomsskatten ikke er med, bare de faste kommunale gebyrene på renovasjon, vann og avløp, og feie/tilsynsgebyr.

En faktura med kun ny utregning av eiendomsskatt blir sendt ut senere, med forfall i april.
Grunnlaget for eiendomskatten er justert og kommunen sender ut informasjon om dette i en eiendomskatteseddel innen 1.mars. Skatteseddelen er ikke en faktura, kun informasjon. Faktura kommer senere.

Oversikt

Termin 1. gebyrer – forfall 20.mars

Termin 1. eiendomsskatt – forfall 20.april

Termin 2. både gebyrer og eiendomsskatt – forfall 20.mai

Termin 3. både gebyrer og eiendomsskatt – forfall 20.september

Termin 4. både gebyrer og eiendomsskatt – forfall 20.november.

Du finner informasjon om dine fakturaer fra kommunen om du logger deg inn med ID-porten på Min side.