Her er koronareglene for Halden

Takk for at du fortsatt har få nærkontakter og god avstand! Her er alle smittevernsreglene som gjelder fra 12. april.

Kommunelegekontoret er stengt

Kommunelegekontoret er stengt

Kommunelegekontoret i Jacob Blochs gate 4 er stengt i dag som følge av evakueringen etter jordraset ved Tista. Vi beklager ulempen det medfører for de som har timeavtaler. Mer informasjon kommer når situasjonen er mer avklart.