Mangel på digital kompetanse skaper digitalt utenforskap

Mangel på digital kompetanse skaper digitalt utenforskap

Den nye digitale hverdagen kan være utfordrende for mange. Både eldre og yngre kan oppleve begrensninger etter som digitaliseringen i samfunnet øker.

I Halden kommune har vi en kommunalavdeling som heter Samfunn og samskaping. Nå er flere av enhetene der med i et samskapingsprosjekt kalt Digitalt utenforskap.

- Vi ønsker at alle skal ha nok digital kompetanse til å klare seg i hverdagen, slik som å søke bostøtte eller barnehageplass. Vårt mål er at det digitale utenforskapet reduseres, sier prosjektleder Karine Engebretsen.

Starten på prosjektet

Startskuddet for prosjektet var en heldagssamling 6.april i møterom Folkets hus. Det var godt oppmøte og mange som kunne tenke seg å bidra med egne erfaringer om digitalt utenforskap.

   - Prosjektet er tenkt som et samarbeid med aktører fra ulike grupper i samfunnet som sammen skal finne gode løsninger og utvikle ferdigheter som kan styrke både kommunalt ansatte og innbyggere i digital kompetanse, forklarer Engebretsen.

Prosjektlederen loste foredragsholderne og de fremmøtte gjennom en dag med innlegg fra representanter fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse, Torunn Tømmervold fra Trondheim folkebibliotek og foredraget "Datahjelp for vettskremte" med Arild Pedersen fra Indre Østfold kommune.

Kafédialog som et nyttig verktøy

Etter lunsj ledet medansvarlig i prosjektet Marit Evelyn Heggland deltagerne i en kafédialog. Deltakerne var delt inn i grupper som var samlet rundt hvert sitt bord. Erfaringer tilsier at samtalen går lettere rundt bordet enn om man må reise seg og snakke i en forsamling.  De som deltok  kom med sine tanker og ideer, forslag til veiledning og opplæring.

- Det summet godt rundt bordene under den siste delen av dagen som var satt av til dette, forteller Hilde Sørensen fra Servicesenteret. Hun var en av de som gikk fra bord til bord under kafédialog-tiden og samlet innspill og oppmuntret til diskusjoner.

Les om prosjektet Digitalt utenforskap


Forsamling mennesker som hører på foredraget Datahjelp for vettskremte - Klikk for stort bilde Lisa Gustavsen