Midlertidig løsning for krisesenter

Midlertidig løsning for krisesenter

Haldensere som trenger krisesenter de nærmeste dagene må benytte krisesenteret i Sarpsborg eller Fredrikstad. Halden taxi kan benyttes gratis til dette.

Halden kommune er gjort kjent med at Eva krisesenter i Halden har stengt dørene og lagt ned driften uten forvarsel. Kommunen har ikke fått informasjon om dette direkte fra senteret, men har fått det bekreftet per telefon i etterkant.

Halden kommune har derfor etablert en midlertidig løsning for å sikre at det finnes et tilbud også for eventuelle haldensere som trenger krisesenter de nærmeste dagene. Det er avklart med krisesentrene i Fredrikstad og Sarpsborg at haldensere kan bruke krisesentrene der inntil videre.

Ved behov for krisesenter kan gratis transport bestilles via Halden taxi. Halden taxi kjører til krisesenteret i Sarpsborg eller Fredrikstad ved behov og Halden kommune betaler for taxi-turen.

Kontaktinformasjon Halden taxi

Blå Kors har nylig vunnet en kontrakt om å drive krisesenter i Halden. Halden kommune har overfor Eva krisesenter tidligere signalisert at det ønskes en ordnet avvikling og at kommunen er innstilt på å betale for tjenesten som normalt fram til ny leverandør er klar med sitt tilbud. Kommunen vil forsøke å gå i dialog med Eva krisesenter og undersøke om det er aktuelt å åpne igjen fram til Blå Kors er på plass i Halden.