Midlertidig parkeringsforbud i Rødsveien rundt Rødsfjellet

Midlertidig parkeringsforbud i Rødsveien rundt Rødsfjellet

Fra mandag 2.august vil kommunen gjennomføre nødvendig vedlikehold i form av kantklipping, gatefeiing og reparering av Rødsveien rundt Rødsfjellet. Veien vil derfor bli skiltet med parkering forbudt i begge retninger.

Skiltene vil bli satt opp i dag, 28.juli, slik at de som har bilene sine parkert der får rimelig tid til å flytte disse før arbeidene starter.

Veien vil være åpen for gjennomkjøring men det må påregnes noe redusert fremkommelighet i perioder når arbeidene pågår.

De som har boligsonekort for dette området kan benytte seg av parkering i nærmeste sone.