Møte i formannskapet onsdag 17.februar

Møte i formannskapet onsdag 17.februar

Møtet holdes i Teams og TV Østfold står for direktesendingen som starter kl.16.00.

Her kan du følge det digitale møtet

Agenda:
- Ny lokal Covid-19-forskrift 17.02.21