Her er koronareglene for Halden

Takk for at du fortsatt har få nærkontakter og god avstand! Her er alle smittevernsreglene som gjelder fra 12. april.

Nå kan eventbransjen søke om penger til omstillingsprosjekter

Nå kan eventbransjen søke om penger til omstillingsprosjekter

Eventbransjen er fortsatt sterkt berørt av koronapandemien. Nå kan bedrifter tilknyttet eventbransjen søke om omstillingsmidler for å tilpasse seg smitteverntiltak og endringer i markedet.

Bedrifter i verdikjeden knyttet til gjennomføring av næringsrettede arrangementer kan søke om tilskudd. Ordningen har en ramme på 50 millioner kroner og er rettet mot bedrifter som kan dokumentere et omsetningsfall på mer enn 30 prosent de fem siste månedene i 2020, sammenlignet med samme periode i 2019.

Les mer om tilskuddsordningen på regjeringen.no

Innovasjon Norge forvalter ordningen, og søknadsfristen er 22. mars 2021.

Virksomheter innenfor følgende NACE-koder i målgruppen kan søke:

  • cateringvirksomhet (NACE 56.210),
  • produksjon av film, video og fjernsynsprogrammer (NACE 59.110),
  • programmeringstjenester (NACE 62.010),
  • spesialisert designvirksomhet (NACE 74.1),
  • utleie– og leasingvirksomhet (NACE 77),
  • private vakttjenester (NACE 80.1),
  • kongress-, messe- og utstillingsvirksomhet (NACE 82.3),
  • annen forretningsmessig tjenesteyting ikke nevnt annet sted (NACE 82.990)
  • tjenester tilknyttet underholdningsvirksomhet (NACE 90.020).