Nominert til nasjonal næringslivspris

Nominert til nasjonal næringslivspris

Halden er en av tre kommuner med over 15000 innbyggere som kan bli kåret til Norges beste vertskommune for næringslivet. Det er NHO og KS som står bak denne prestisjefulle kåringen. 

For fjerde år på rad kårer NHO og KS Norges beste vertskommune for næringslivet. Kåringen er et felles initiativ fra NHO og KS for å sette søkelys på gode vertskapskommuner for næringslivet. 

Det har kommet inn mange gode nominasjoner og juryen har nominert tre kommuner i klassen over 15000 innbyggere og tre i klassen under 15000 innbyggere. Halden kommune er en av de tre nominerte kommunene med mer enn 15.000 innbyggere, skriver NHO og KS i en felles pressemelding torsdag.

- Dette er fantastiske nyheter. Halden kommune har jobbet hardt med helhetlig næringsutvikling i flere år og hvor det samarbeides bredt med forskjellige aktører på alle de ulike nivåene. Å bli nominert viser at det vi gjør er riktig, og det er fint at målrettet arbeid også verdsettes nasjonalt med at vi er finalister i denne kåringen, sier ordfører Linn Laupsa (Ap). 

Juryens begrunnelse

Dette er juryens begrunnelse for å nominere Halden kommune: 

Halden kommune er en foregangskommune når det kommer til digitalisering og innovasjon, og har vist seg å være omstillingsdyktig og fremoverlent mot bedriftene den er vertskap for. Dette gjenspeiles i rask og god service, og forutsigbarhet i planer og politikk.

Gjennom en tett samarbeidsorientert dialog med næringslivet og akademia, og en proaktiv tilnærming til start-ups, legger kommunen grunnlaget for banebrytende utvikling og løsninger som vil kunne hjelpe både innbyggerne og næringslivet i Halden på sikt. De omtales som en Ja-kommune som tilrettelegger for inkubatormiljøer, åpne planprosesser og aktiv næringsutvikling er klart definert i samfunnsplanen.

Vertskapsrollen for Smart Innovation Norway med sine klynger innen Energi, AI og Dekommisjonering trekkes frem i nominasjonen som særskilt positiv, hvor kommunen bidrar til å øke kunnskapen og ruste næringslivet, samt åpner for eksportmuligheter av nye tjenester og banebrytende innovasjon.
Innsatsen som gjøres på dekommisjoneringsområdet kan bidra til å utvikle nær sagt en helt ny næring i Norge.

Prisutdeling neste uke

Årets vertskapskommune for næringslivet 2023 blir kåret på Kommunalpolitisk Toppmøte 15. mars. Direktør i NHO, Ole Erik Almlid, og styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen, vil overrekke prisen.   

- KS og NHO har felles interesse i å skape gode vertskapskommuner for næringslivet. Et velfungerende næringsliv bidrar til attraktive lokalsamfunn og nye arbeidsplasser. Årets nominerte er spennende og framoverlente, sier administrerende direktør i NHO Ole Erik Almlid.

- Gjennom å fremme kommuner som skiller seg positivt ut på dette området, håper vi å inspirere flere kommuner. God dialog og forståelse for ulike roller er viktig for forholdet mellom kommuner og næringsliv, sier styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen.

De to andre kommune som er nominert i klassen med over 15000 innbyggere er Sandefjord og Narvik. I kategorien under 15000 innbyggere er Fyresdal, Åmli og Røst nominert. 

Her kan du lese hele pressemeldingen fra KS og NHO.