Her er koronareglene for Halden

Takk for at du fortsatt har få nærkontakter og god avstand! Her er alle smittevernsreglene som gjelder fra 12. april.

Ny eiendomsskatt – nå kommer betalingskrav for 1. termin

Ny eiendomsskatt – nå kommer betalingskrav for 1. termin

Alle eiere av eiendom har mottatt brev fra kommunen om ny eiendomsskattakst, klageordninger og hva årlig ny eiendomsskatt blir.

Kommunens betalingskrav blir som før delt i 4. terminer og innkreves sammen med de øvrige kommunale avgifter og gebyrer.

Faktura med de kommunale avgiftene er allerede sendt ut, men 1.termin eiendomsskatt kommer i år på en egen innbetaling på grunn av de nye takstene som gjelder fra og med 2021. Resten av året vil eiendomsskatten som vanlig komme sammen med øvrige kommunale avgifter.

Om du har takst fra Skatteetaten og har begjært den endret, eller du har klaget til kommunen på kommunal takst eller bunnfradrag – og får medhold - vil slike endringer først få virkning senere.

  • Kommunen vil få beskjed senere om taksten fra Skatteetaten er blitt endret. Kommunens klagebehandling vil også ta noe tid etter at klagefristen 13.april er utløpt.

Eiendomsskatten skal betales til forfall selv om man har klaget til kommunen eller begjært endring til Skatteetaten.

Om endringer i taksten medfører at du har rett til å få tilbakebetalt for mye innbetalt eiendomsskatt, vil dette komme til fratrekk på senere faktura fra kommunen. Det beregnes renter på for mye innbetalt eiendomsskatt ved tilbakebetaling.