Fristen for å søke barnehageplass er 1.mars

1.mars er siste frist for å levere søknad til hovedopptaket for barnehageplass.
Vær obs på at du må fylle ut en ny søknad om du allerede har levert og ønsker å gjøre endringer. Det er den siste søknaden som blir gjeldende. Søk barnehageplass

Oppdatering om jordraset

Oppdatering om jordraset

Grunnundersøkelser er blitt utført i området rundt raset. Det har ikke gitt noen nye funn.

Grunnundersøkelsene i området gir ikke andre funn nå enn det som ble utført i forkant av utbedringsarbeidet. Det er erosjon fra Tista som er årsaken til at massene har sklidd ut. 

Sikringsarbeidet starter opp

Entreprenør vil i samråd med geotekniker starte opp arbeidet med å steinsette og sikre elvebredden kl. 09 lørdag morgen. Arbeidet vil pågå fra kl. 09 til 17 både lørdag og søndag. Spuntingen fortsetter når sikringsarbeidet er ferdigstilt. Det er Statens Vegvesen som er veieier og eier av prosjektet på byggepromenaden. Spunting vil si at de setter stålplater 10 meter ned i bakken for å stabilisere jordmassene

Området er sperret av og publikum må respektere dette av hensyn til egen sikkerhet. 

Info til de evakuerte

Fredag ettermiddag ble de evakuerte samlet til et møte på Thon hotel. Der fikk de oppdatert informasjon om utviklingen av situasjonen, og muligheten til å stille spørsmål til representanter fra kommunen.

Innbyggerne som er evakuert vil bli på Thon over helgen og det blir et nytt informasjonsmøte søndag ettermiddag hvor de blir oppdatert om arbeidet og fremdriften.