Trenger du en hurtigtest?

Det er lurt å teste seg, hvis man er i tvil. Her kan du hente gratis hurtigtest.

Oppstart av anleggsarbeid på Glenne

Oppstart av anleggsarbeid på Glenne

Halden kommune er nå klar til å fortsette det omfattende arbeidet med å oppgradere vann- og avløpsnettet på Glenne og Låby. 

Helt siden 2015 har det vært jobbet med å oppgradere vann- og avløpsnettet i gatene på Glenne og Låby. Dette er et så omfattende arbeid at det er delt inn mange delprosjekter. Hvert delprosjekt legges ut på anbud slik at disse kan få ulike entreprenører. Forrige delprosjekt ble avsluttet høsten 2020 og nå er det klart for å starte en ny etappe. 

15. november starter arbeidet med delprosjekt nummer 6. Denne gangen er det Eivind Engseth AS som er entreprenør. Det skal nå jobbes med å oppgradere vann og avløpsnettet i Aspeveien, Kjærlighetsstien, Blåklokkeveien, Glenneveien, Båstadlundveien og Søsterveien. Arbeidet starter i Aspeveien og Kjærlighetsstien. Dette delprosjektet ventes å være ferdig i løpet av 2023.

Bor du i området bør du lagre vår informasjonsside der du finner kart, kontaktinformasjon og mer informasjon om hva som skal gjøres. 

Her er informasjonssiden for VA-arbeid på Glenne og Låby. 

Delprosjekt 6 på Glenne er markert med rødt og blått. Rødt skal utføres først. Halden kommune