Feil på Innsynsløsningen

For tiden er det ikke mulig å søke på dokumenter som er eldre enn fra 1.1.22 på grunn av tekniske problemer hos leverandør. Vi jobber med å få løst problemet.
Du kan be om innsyn i en sak om du benytter dette skjemaet

Parkeringsavgift for elbiler i alle soner

Parkeringsavgift for elbiler i alle soner

På lik linje med alle andre må nå eiere av elbiler betale for parkering på de kommunale parkeringsplassene i Halden. 

Tidligere har det vært gratis for elbil i sone 2 og 3, men i budsjettet for 2022 er det lagt opp til at det skal være lik pris for alle biler som parkerer på kommunale plasser.

4.januar 2022 trer den nye parkeringsordningen i kraft og gjelder også de som står på plasser i kombinert boligsone.

På kommunens ladeplasser vil prisen i avgiftstiden nå være 35 kr per time, dette er da betaling for både parkering og lading. Ellers på døgnet koster det 10 kr timen som før.

Nye satser

  • Prisen i avgiftssone 2 øker fra 20 til 25 kr pr time.
  • Prisen i avgiftssone 3 øker fra 20 til 25 kr pr time.
  • Prisen for hel dag i sone 3 øker fra 55 til 75 kr.

Det er ingen endringer i avgiften for parkering i sone 1.

Satsene for kontrollsanksjon reguleres fra 4.januar 2022 i henhold til prisindeks. De nye satsene er 330 kr, 660 kr og 990 kr avhengig av hvilken hjemmel parkeringsfeilen gjelder.

Her kan du lese mer om hva kontrollsanksjoner er