Plan for testing og karantene etter opphold i ishallen 23-26. januar

Plan for testing og karantene etter opphold i ishallen 23-26. januar

Nærkontakter av smittet har fått informasjon om testing og karantene. Her er informasjon til andre som har vært i ishallen i det gjeldende tidsrommet.

Alle som av smittesporer er definert som nærkontakt til en smittet har eller skal få tilbud om timeavtale til PCR-test på dag 7. Nærkontaktene har også fått informasjon om siste dato for pålagt smittekarantene. Både timeavtaler til testing og karantenetiden skal gjennomføres som planlagt.

Testing og karantenetid for alle andre som har oppholdt seg i ishallen 23-26. januar:

  • Testmetode: PCR-test uten timebestilling
  • Sted: Svinesund testsenter, brakke D

Tidspunkt

  1. De som hadde sin siste dag i ishallen lørdag 23. januar skal møte opp til testing lørdag 30. januar, klokken 10.00 – 15.30.
  2. De som hadde sin siste dag i ishallen søndag 24. januar skal møte opp til testing søndag 31. januar, klokken 10.00 – 15.30.
  3. De som hadde sin siste dag i ishallen mandag 25. januar skal møte opp til testing mandag 1. februar, klokken 13.00 – 14.30
  4. De som hadde sin siste dag i ishallen tirsdag 26. januar skal møte opp til testing tirsdag 2. februar, klokken 13.00 – 14.30

Punktene over gjelder også for de som allerede har tatt en hurtigtest eller PCR-test tidligere denne uken.

Det skal være god kapasitet, men noe kø må påregnes.

Ulike tester

Hurtigtester er svært gode i smitteførende periode (to dager før symptomer og noen dager etter de første symptomene oppstår). For å avdekke smitte utover denne perioden, er det PCR-testene som analyseres ved Sykehuset Østfold som skal benyttes. Dette er hovedårsaken til at vi benytter hurtigtest ved symptomer tidlig i karantenetiden, og at vi senere i karantenetiden går over til PCR-test. En annen viktig årsak til bruk av hurtigtester er at smittesporingen kan komme raskere i gang. Dette er spesielt viktig hos smittede som har mange nærkontakter og under utbrudd.