Rapportering av koronasmitte

Rapportering av koronasmitte

Halden kommune har sluttet med daglige smitterapporter. Vi går nå over til ukentlig offentliggjøring av smittetall.

Gjennom store deler av pandemien har Halden kommune publisert lokale smittetall hver eneste dag når det har vært smitte. Tidligere i høst gikk vi bort fra publisering av smittetall på lørdager og søndager. Nå reduserer vi publiseringen av smittetall ytterligere.

Smitterapport på mandager

Denne uken – uke 41 – har vi så langt ikke publisert smittetall. Dette er første uke uten daglige oppdateringer. Neste publisering blir mandag 18. oktober 2021. Da vil vi publisere smittetall for hele uke 41 – altså fra og med mandag til og med søndag. Oppdateringen vil ikke inneholde tall for enkeltdager slik det har vært tidligere. Nå blir det bare sammenlagte tall for hele uker. Deretter vil vi fortsette å oppdatere smitterapporten ukentlig.

All publisering av smittetall vil fortsatt skje her på vår faste side for smittetall.

Oppdatering vil skje senere på dagen enn det har vært til nå. Vårt mål er å publisere den ukentlige rapporten i løpet av arbeidsdagen på mandager.

Smittetall mindre viktige

I forbindelse med at Norge tidligere i høst gikk over til en mer normal hverdag, la nasjonale myndigheter vekt på at smittetallene for covid-19 blir mindre viktige i tiden fremover. Hvor mange som er innlagt på sykehus og kapasiteten til kommunene er noe av det som vektlegges mer nå.

- Beslutningen om å rapportere smittetall sjeldnere er tatt på bakgrunn av nasjonale myndigheters signaler om normalisering av samfunnet og at smittetall nå er mindre viktig. Ved å gå fra daglig til ukentlig offentliggjøring av smittetall sparer vi en del arbeidstid som det nå er fornuftig å heller bruke på andre oppgaver, sier kommunikasjonsrådgiver Henrik D. Meyer.

- Med mange fullvaksinerte og lave smittetall, er det ikke lenger allmenn interesse for å følge smittetallene like tett. Vi som jobber med å håndtere koronasituasjonen vil selvsagt fortsatt følge utviklingen fra dag til dag. Vi har fortsatt den informasjonen vi trenger for å håndtere pandemien i tiden som kommer, sier kommuneoverlege Kjersti Gjøsund. Her er Halden kommunes hovedmeny for all koronainformasjon.