Samarbeid sikrer at alle testes på grensen

Samarbeid sikrer at alle testes på grensen

Flere offentlige aktører har i fellesskap kommet frem til en løsning som skal sikre at alle som krysser riksgrensen ved Svinesund faktisk gjennomfører obligatorisk koronatesting.

Pressemelding fra Øst politidistrikt og Halden kommune:

Frem til nå har det, på grunn av avstand mellom grensepassering og teststasjon vært mulig å unndra seg pliktig koronatesting.

På Svinesund skal det etableres en midlertidig vei direkte fra grensekontrollen til testsenteret som drives av Halden kommune. Dermed vil all persontrafikk gå gjennom testsenteret. Det vil blant annet bli benyttet en midlertidig bro for å sikre at ingen som kjører personbil skal kjøre ut på vanlig vei før man har passert testsenteret.

- Slik det ser ut nå har vi den nye løsning for trafikkavviklingen på Svinesund klar i løpet av få dager. Dette er mulig takket være et meget godt samarbeid mellom politiet, Statens vegvesen, Tolletaten, Forsvaret og Halden kommune, sier brannsjef Ole-Christian Torgalsbøen i Halden kommune.

Inntil den midlertidige ordningen er ferdig etablert, bistår politiet med å lose trafikken inn til testsenteret.

- Det er viktig at testordningene gir effekt, og vi så det derfor som hensiktsmessig å bidra i en overgangsperiode, sier politiinspektør Eli Fryjordet, leder av felles enhet for utlending og forvaltning i Øst politidistrikt.

Det er obligatorisk å teste seg ved grensepassering. Dem som unndrar seg eller nekter test, kan bli anmeldt for brudd på smittevernloven/covid19-forskriften. Dette kvalifiserer til et forelegg på 10.000 kroner.  

Her er Halden kommunes hovedmeny for all koronainformasjon.