Skraper is fra veiene

Skraper is fra veiene

Nå høvler vi bort is fra noen av veiene i Halden. Noen av veiene er blitt ekstra vanskelig framkommelige på grunn av smeltevann fra brøytekanter og vann som lager spor og hull i is. Da er høvling av is den beste løsningen.

Kommunalteknikk har ei arbeidsliste over hvilke veier som står for tur. Arbeidet kan være tidkrevende og vi er avhengig av å varsle med parkering forbudt slik at maskinene får jobbet uten å måtte snirkle seg inntil parkerte biler.

Veier rundt skoler og barnehager prioriteres først. Flere veier vil bli tatt etter hvert.