Smitte på flere serveringssteder

Smitte på flere serveringssteder

En person som har testet positivt på covid-19, har vært på Kokkekollektivet, Absolute Bar og Siste Reis i løpet av sist helg. Kjenner du symptomer etter å ha vært der, må du ta en koronatest.

Den smittede personen har besøkt følgende serveringssteder til disse tidene:

  • Kokkekollektivet, fredag 27. august 2021 i tidsrommet 21.00 – 00.30.
  • Absolute Bar, lørdag 28. august 2021 i tidsrommet 16.00-20.30
  • Siste Reis, lørdag 28. august 2021 i tidsrommet 20.30-24.00

Vedkommende har beveget seg rundt i lokalene og har vært smitteførende i denne perioden.

Se også egen pressemelding om Heat, pinsemenigheten Salen og ungdomsklubber.

Dersom du besøkte noen av disse serveringsstedene i løpet av det aktuelle tidsrommet og kjenner symptomer på koronavirus, må du la deg teste.

- Kjenner du tegn til luftveisinfeksjon, feber eller bortfall av smak og lukt etter å ha vært på Kokkekollektivet, Absolute Bar eller Siste Reis, bør du snarest mulig bestille en koronatest. Husk at mange smittede opplever å ha svake symptomer. Også disse bør ta en test, sier assisterende kommuneoverlege Lasse Henriksen.

Dersom du får symptomer er det viktig at du ikke omgås andre. Koronatesting er gratis.

Her finner du informasjon om koronatesting.

Gå til hovedmeny for koronainformasjon.