Fristen for å søke barnehageplass er 1.mars

1.mars er siste frist for å levere søknad til hovedopptaket for barnehageplass.
Vær obs på at du må fylle ut en ny søknad om du allerede har levert og ønsker å gjøre endringer. Det er den siste søknaden som blir gjeldende. Søk barnehageplass

Søk om tilskudd til inkludering av barn og unge

Søk om tilskudd til inkludering av barn og unge

Offentlige instanser, frivillige organisasjoner og private aktører kan nå søke om tilskudd som skal bidra til utvikling av åpne møteplasser, deltakelse på ferie- og fritidsaktiviteter og fullføring av utdanningsløp for barn og unge.

Tidligere Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn og unge, Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn og Støtte til oppfølgings- og losfunksjoner for ungdom er nå slått sammen til en søknad. Dette er en treårig tilskuddsordning hvor man kan søke om og få innvilget tilskudd for en periode på inntil tre år av gangen.

Her finner du veiledning og informasjon, samt knapp til søknadsportalen

Søknadsfrist for 2023: 18. november 2022

Målet med tilskuddsordningen er å legge til rette for at alle barn og unge skal ha mulighet til mestring og samfunnsdeltakelse. Tilskuddsordningen skal bidra til utvikling av åpne møteplasser, deltakelse på ferie- og fritidsaktiviteter og fullføring av utdanningsløp.

Med samfunnsdeltakelse menes tilknytning til fritidsaktiviteter, kulturliv, utdanning, organisasjonsliv og arbeidsliv, samt demokratisk deltakelse. 

Målgruppen er barn og unge i alderen fra 0 til og med 24 år som av ulike grunner står i fare for å havne i utenforskap.

Utenforskap

Utenforskap handler om å stå utenfor ulike arenaer eller fellesskap i samfunnet.  Risikofaktorer for utenforskap kan være:    

  • Å vokse opp i familier med lavinntekt 
  • Manglende sosialt nettverk 
  • Manglende tilknytning til skole/arbeid  
  • Manglende deltakelse i fritidsaktiviteter 

Bufdir har utarbeidet en veileder og anbefaler at alle som skal søke om midler til å lese denne veilederen godt. I veilederen er det blant annet informasjon om de ulike aktivitetstypene og om søknadsskjemaene.

Les mer om hvilket skjema som skal benyttes for å søke tilskudd