Stor vannlekkasje rammer mange

Stor vannlekkasje rammer mange

Innbygger på Sommerro, hele Iddesiden opp mot Bakke, fra Knardal og ut til Hov er uten vann.

Oppdatert kl.20.10: Lekkasjestedet er lokalisert ved Risum ungdomsskole. Kommunalteknikk jobber med å omdirigere vannet, og alle som har vært uten vann vil få det tilbake i løpet av de nærmeste timene. Det kan ta litt tid å få fylt alle vannledninger, særlig i de høyereliggende stedene.

Gravingen og arbeidet med å utbedre skaden blir igangsatt mandag morgen.

Når vannet kommer tilbake kan det noen ganger oppleves som misfarget og med mye luft i. Dette er ikke farlig. Merker man dette bør man la vannet renne en stund, så vil vannet normalisere seg.

Kl. 18.25: Ansatte fra Kommunalteknikk er ute og feilsøker for å få lokalisert bruddet. Arbeidet med å utbedre skaden settes i gang så snart lekkasjen er funnet.

Takk for tålmodigheten. Vi jobber så fort det lar seg gjøre.