Støtte til fritidsaktiviteter

Støtte til fritidsaktiviteter

Trenger dere økonomisk hjelp for at barnet eller ungdommen i familien skal ha mulighet til å delta på en fritidsaktivitet? Halden kommune kan nå tilby en ny ordning etter at prosjektet med Fritidskortet er avsluttet.

Det er ikke alle familier som har økonomi til å gi barna sine muligheten til å delta på organiserte aktiviteter. Noen barn har kanskje aldri kommet i gang, andre opplever å måtte slutte på grunn av økonomisk forandring i familien. Støtteordningens mål er å tilby barn og unge en mulighet til å være aktive på fritiden. 

Nye midler

- Halden kommune har fått prosjektmidler fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet som gjør av vi kan bistå familier med økonomisk til dette formålet, sier folkehelserådgiver Gun Kleve.

Ordningen gir barn og unge muligheten til å delta på en organisert fritidsaktivitet. Det vil si at pengene brukes for å betale for eksempel medlemskontingenter, treningsavgifter, utstyr og andre deltakeravgifter.

- Dette er et flott tilbud til de som trenger litt bistand til sine barns fritidsaktiviteter. Å ha en fast, organisert aktivitet er utrolig viktig for mange og jeg er svært glad for at vi har fått muligheten til å hjelpe de som virkelig trenger det, sier folkehelserådgiveren.

Du må søke

I motsetning til Fritidskortet som var en ordning som gjaldt alle barn og unge er dette et tilbud til de familiene som trenger bistand i form av et økonomisk tilskudd til å betale for aktiviteten til barnet/ungdommen. Det kan søkes om tilskudd til fritidsaktiviteter for de mellom 5 og 19 år.

Målet er at alle skal ha mulighet til å delta på den fritidsaktiviteten de ønsker – uavhengig om familien har råd til det eller ikke.

Ordningen er derfor behovsprøvd. Det betyr at de som trenger midler for at barna skal kunne delta på fritidsaktiviteter må sende inn en søknad. Det er ikke et fast beløp som tilbys, men en individuell vurdering som blir gjort ved hver enkelt søknad.

Her kan du lese mer om støtte til fritidsaktiviteter og fylle ut søknadsskjema

Frist for å søke

Vi oppfordrer deg som trenger det til å søke så snart som mulig. Fristen for denne perioden er 31. desember, men sesongens aktiviteter er allerede godt i gang og kontingenten og utstyr skal betales.

 Støtten utbetales en gang i halvåret, og det er ikke mulig å overføre den til en annen periode. Den nåværende perioden varer fra 1. august til 31. desember 2022. Neste periode starter 1. januar, og varer til 30. juni 2023.