Testing av grensependlere

Testing av grensependlere

Vårt kommunale testsenter på Svinesund tilbyr grensependlerne, som enten bor eller jobber i Halden, drop-in-test slik at de slipper den lange ventetiden det er til tider ved det internasjonale testsenteret. De kan også forhåndsbestille time til testing på det kommunale testsenteret.

Det er økt aktivitet på internasjonalt testsenter og flere grensependlere opplever lang ventetid når de skal ta sin ukentlige test.

Det kommunale testsenteret tilbyr nå grensependlere som jobber i Halden/ bor i Halden drop-in-tester.

  • Grensependlerne kan møte på drop-in mandag til fredag fra 8.15 - 9.30.

Grensependlerne kan også forhåndsbestille time til testing på det kommunale testsenteret for å unngå å stå i kø på det internasjonale testsenteret. 

Dette tilbudet gjelder kun for de grensependlerne som bor eller jobber i Halden. Andre grensependlere må sjekke ut om den kommunen de bor eller jobber i tilbyr noe tilsvarende.