Trenger du en hurtigtest?

Det er lurt å teste seg, hvis man er i tvil. Her kan du hente gratis hurtigtest.

Tilbake til gult nivå

Tilbake til gult nivå

Fra mandag kan barnehager og barneskoler i Halden igjen praktisere smitteberedskap på gult nivå.

Kriseledelsen i Halden kommune har torsdag ettermiddag besluttet å endre beredskapsnivået i barneskoler og barnehager fra rødt til gult trafikklysnivå. Det betyr at barnehager og barneskoler kan drive på gult nivå igjen fra og med mandag 18. januar.

- Vi innførte rødt nivå da regjeringen ved årsskiftet ba kommuner i regioner med høyt smittetrykk om å vurdere dette. I begynnelsen av januar fryktet vi en kraftig økning i smitte i Halden, men så langt har det ikke blitt slik. Vi har disse to første ukene i januar sett en mer stabil smittesituasjon og da er det ikke nå grunnlag for å ha rødt nivå for de yngste barna våre, sier kommuneoverlege Kjersti Gjøsund.

Halden kommune rapporterer jevnlig om nye smittetilfeller og regionen vi er en del av har fortsatt høyt smittetrykk. I Halden har vi så langt i januar sett noe oppgang i smittetilfeller som skyldes innreise fra røde land – altså importsmitte. Utover det har det vært en marginal nedgang, slik at smittesituasjonen i Halden totalt kan betegnes som stabil.

Vær tålmodig

Den enkelte skole og barnehage må nå bruke fredagen og eventuelt helgen til å planlegge hvordan endringen fra rødt til gult nivå skal gjennomføres. Deretter vil informasjon om hva nivåendringen betyr i praksis, bli kommunisert fra den enkelte skole og barnehage i deres vanlige informasjonskanaler. Foresatte må være forberedt på at informasjon kan komme sent i helgen.

- Jeg synes Halden-samfunnet skal vite at det er mye arbeid for de som jobber i skoler og barnehager å endre måten man driver på i løpet av få dager, uansett om det strammes inn eller slippes opp. Selv om man har vært på gult nivå før, så er det mange kabaler som skal gå opp for å endre driftsform. Dette handler blant annet om timeplaner, romfordeling, bemanningsplaner og endrede undervisningsopplegg. Det gjør seg ikke selv, så jeg er veldig glad for at vi har så mange flinke folk som håndterer dette gang på gang, sier direktør undervisning og oppvekst Kent-Arne Andreassen.

Med rødt nivå har det blant annet vært strenge begrensninger på hvor mange barn og voksne som kan møtes i løpet av en skoledag eller barnehagedag. For noen har dette gjort at barna har begynt til ulike tider og det har gitt begrensninger på en del aktiviteter i løpet av skoledagen. Det har også vært begrenset åpningstid noen steder. Tiltakene varierer noe avhengig av bygg og antall mennesker og derfor vil den enkelte skole og barnehage informere om hva som endres når nivået neste uke senkes til gult.

Få barn smitter videre

Ny forskning støtter opp om Halden kommunes beslutning om å senke beredskapsnivået for de minste barna slik situasjonen er nå. Folkehelseinstituttet har i januar publisert en artikkel om den ferske korona barn-studien. Der konstaterer forskere at barn i barneskolealder sjelden viderefører koronaviruset på skolene.

– Korona barn-studien vår viser at det er svært lav barn-til-barn og barn-til-voksen-smitte i barneskoler, sier seniorforsker og prosjektleder Brita Askeland Winje ved FHI.

Her kan du lese mer om denne forskningen om barn og korona. 

Ingen endring for eldre elever

Ungdomsskoler og videregående skoler har også hatt rødt nivå siden nyttår. Det vil de fortsette med inntil videre, ettersom det er regjeringens nasjonale koronaregler som per i dag pålegger alle landets ungdomsskoler og videregående skoler å drive på rødt nivå.

Mange nasjonale koronatiltak gjelder til og med tirsdag 19. januar. Regjeringen har varslet at den vil gi en orientering om situasjonen videre og eventuelle endringer i nasjonale koronatiltak på mandag.

Her er Halden kommunes hovedmeny for alt av koronainformasjon.