Tilbud om vaksinering med Pfizers vaksine som 2.dose

Tilbud om vaksinering med Pfizers vaksine som 2.dose

Halden kommune har mottatt 180 overskuddsdoser med Pfizers vaksine fra Aremark kommune.

Medisinsk sett er det ikke problemer med å kombinere Pfizers vaksine som 1.dose med Modernas vaksine som 2.dose (til og med kanskje litt mer effektivt mot deltavarianten av viruset enn to doser med Pfizer).

Det er likevel noen som ikke ønsker denne kombinasjonen. Vi tilbyr derfor overskuddsvaksinene fra Aremark til disse så langt det rekker.

Forutsetningen er at de har fått Pfizers vaksine som 1.dose og at det er minimum 21 dager mellom de to dosene.

Vaksineringen skjer ved drop-in vaksinering fredag 17.september kl. 12-15.