Trenger du en hurtigtest?

Det er lurt å teste seg, hvis man er i tvil. Her kan du hente gratis hurtigtest.

Tilbyr gode betingelser for sykepleiere

Tilbyr gode betingelser for sykepleiere

Også i Halden kommune merker vi den landsomfattende mangelen på sykepleiere. Det ønsker vi å gjøre noe med.

Kommunalavdeling for Helse og mestring har utarbeidet en strategi for å rekruttere og beholde sykepleiere. 

- Vi ønsker med denne strategien å ha fokus på god sykepleiedekning, samt gode virkemidler for å rekruttere, belønne og beholde sykepleiere, sier Veronica Aam, direktør Helse og mestring.

I dag mangler det godt over 5000 sykepleiere i Norge. Om 15 år kan det mangle 28 000 ifølge beregninger fra SSB. Kommunene har større ansvar for områder som forebyggende helsetjenester, rehabilitering, palliasjon og kroniske lidelser enn tidligere. Dette krever økt fokus på kompetanse for å kunne gi riktig og god behandling innenfor disse områdene.

Vi trenger sykepleiernes kompetanse

Sykepleierkompetansen spiller en viktig rolle i fremtidens helsetjenester. Det betyr at kommunen må kunne tilby spennende arbeid på konkurransedyktige betingelser til denne yrkesgruppen for å sikre forsvarlig dekning av sykepleierkompetansen.

- Vi håper at det vi kan tilby er attraktivt for sykepleiere og at flere vil ønske å søke seg til stillinger i Halden. Målet med strategien er økning av sykepleiere i faste og hele stillinger, tillegger Veronica Aam.

Her kan du levere åpen søknad 

Oversikt over ledige stillinger i Halden kommune inkludert sykepleierstillinger