Her er koronareglene for Halden

Takk for at du fortsatt har få nærkontakter og god avstand! Her er alle smittevernsreglene som gjelder fra 12. april.

Tilbyr ikke koronatest til utenlandsreisende

Tilbyr ikke koronatest til utenlandsreisende

Neste uke opphører det svenske innreiseforbudet. Det internasjonale testsenteret på Svinesund skal stoppe importsmitte til Norge og vil ikke prioritere å gi koronatest til personer som skal reise ut av Norge.

Fra og med 31. mars oppheves innreiseforbudet til Sverige fra Norge for ikke-svenske borgere. Det vil fortsatt være et krav fra den svenske regjeringen at personer som reiser inn i Sverige må kunne dokumentere en negativ covid-19-test. Også andre land krever slik test for besøkende.

Tester ikke ut av Norge

Det vil ikke være mulig å få tatt koronatest ved Svinesund internasjonale testsenter for å kunne reise til utlandet. Det gis heller ikke ut dokumentasjon på utført koronatest ved testsenteret på Svinesund.

- Vi forventer at det vil bli mer trafikk over Svinesund når svenskenes innreiseforbud opphører. Vi er bekymret for at mange vil komme til testsenteret for å be om koronatesting for å kunne dra til Sverige eller andre land. Det er et tilbud vi ikke kommer til å gi. Vår jobb er å stoppe importsmitte til Norge og vi kommer ikke til å bruke tid og ressurser på å teste folk som har tenkt å reise ut av Norge nå, sier beredskapsleder André Aronsen i Halden kommune.

Statlig finansiering

Samtidig som svenskene åpner grensen for nordmenn, fraråder den norske regjeringen fortsatt alle reiser til utlandet som ikke er strengt nødvendig, med noen få unntak. Svinesund internasjonale testsenter drives av Halden kommune på oppdrag fra Helsedirektoratet. Oppdraget fra Helsedirektoratet er å forhindre importsmitte og det internasjonale testsenteret skal ikke brukes til å teste folk på vei ut av landet.  

- Det er statlige penger som finansierer testsenteret på Svinesund, selv om vi i Halden kommune gjør jobben her ved Norges største landbaserte grense. Vi mener det ville vært merkelig om vi skulle ha brukt dette testsenteret til å legge til rette for personer som ønsker å gjennomføre reiser som den norske regjering fraråder, sier Aronsen.

Personer som ønsker dokumentasjon på koronatest fordi man skal gjennomføre en reise til utlandet, må kjøpe dette av en privat helseaktør. Personer med særlige velferdsgrunner til å reise til utlandet, må kontakte egen kommune om dette.

Arbeidspendlere mellom Sverige og Norge kan fortsatt få utført sine nødvendige koronatester mot betaling ved Svinesund testsenter.

Mer grenseinformasjon finner du her

Klikk for stort bildeSvinesund testsenter sett fra luften, januar 2021. Halden kommune