Trenger du en hurtigtest?

Det er lurt å teste seg, hvis man er i tvil. Her kan du hente gratis hurtigtest.

Tilskudd til inkludering av barn og unge

Tilskudd til inkludering av barn og unge

Bufdir har nå lyst ut tilskuddsordningen "Tilskudd til inkludering av barn og unge". Søknadsfristen er 17. desember 2021. 

Fra Bufdir.no: 

"I regjeringens forslag til statsbudsjett for 2022 er det satt av midler til den nye, sammenslåtte tilskuddsordningen "Tilskudd til inkludering av barn og unge". Tilskuddsordningen omfatter det som tidligere var tilskuddsordningene «Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge», «Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn» og «Støtte til oppfølgings- og losfunksjoner for ungdom». Bufdir lyser nå ut midlene med forbehold om Stortingets endelige budsjettvedtak. Bevilgningen vil først bli avklart etter at Stortinget har vedtatt statsbudsjettet for 2022. Opprettelsen av ny og sammenslått tilskuddsordning vil også framgå av budsjettvedtaket."

Endringer i ordningen fra tidligere år: 

  • Det kan søkes om tilskudd for en periode på inntil tre år. Innvilgelsen av midler hvert år gjøres imidlertid med forbehold om Stortingets budsjettvedtak for hvert enkelt år. 
  • Søknadsportalen er nå delt opp i ulike "aktivitetstyper", med tilhørende søknadsskjema for den aktuelle aktivitetstypen. Se søknadsskjema og forskriften i lenken under for mer informasjon. 

Klikk her for å komme til utlysningen hos Bufdir.no

Søknadsfristen er 17. desember 2021.

Mål for ordningen: 

Målet med tilskuddsordningen er å legge til rette for at alle barn og unge skal ha mulighet til mestring og samfunnsdeltakelse. Tilskuddsordningen skal bidra til utvikling av åpne møteplasser, deltakelse på ferie- og fritidsaktiviteter og fullføring av utdanningsløp. Målgruppen er barn og unge i alderen 0 til og med 24 år som av ulike grunner står i fare for å havne i utenforskap. 

Halden kommune oppfordrer frivillige organisasjoner og private aktører til å søke på ordningen. 

Kontakt: 

Tor-Håkon S. Nordenhaug,

tor-hakon.nordenhaug@halden.kommune.no