Tilskudd til kompetanseheving og bedriftsintern opplæring

Tilskudd til kompetanseheving og bedriftsintern opplæring

Dette kalles BIO-midler og er tilskudd koronarammede bedrifter kan søke om.

 Søk om bedriftsintern opplæring (BIO)

Viken fylkeskommune har tidligere lyst ut en tilskuddsordning som gir støtte til kurs og opplæringstiltak for alle typer koronarammede bedrifter. Det er fremdeles midler igjen på denne ordningen, og vi ønsker å nå ut til flest mulig bedrifter med informasjon om denne muligheten. 

  • Det er bedrifter i Viken som er rammet av koronasituasjonen, og derfor trenger ny kompetanse for å klare den nødvendige omstillingen, som kan søke om tilskudd.
  • Tilskuddsordningen kalles bedriftsintern opplæring (BIO-midler), og alle bedrifter, uansett størrelse, kan søke om inntil 700 000 kroner.
  • Midlene er øremerket ulike opplæringstiltak som er forankret i bedriftens behov for omstilling. 

Mer om ordningen kan du hos lese hos Viken fylkeskommune