Tiltak kommer

Tiltak kommer

Kriseledelsen i Halden kommune har i dag vært i digitalt møte med Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet, Statsforvalteren og flere nærliggende kommuner. 

Møtet omhandlet aktuelle tiltak etter påvisning av det muterte engelske koronaviruset.

Kriseledelsen i Halden har gitt tilbakemelding til Statsforvalteren om at det er ønskelig med felles regionale tiltak tilsvarende det vi har sett i forbindelse med utbruddet i Nordre Follo.

Halden kommune vil komme tilbake med oppdatert informasjon utover kvelden.