Feil på Innsynsløsningen

For tiden er det ikke mulig å søke på dokumenter som er eldre enn fra 1.1.22 på grunn av tekniske problemer hos leverandør. Vi jobber med å få løst problemet.
Du kan be om innsyn i en sak om du benytter dette skjemaet

Vannlekkasje i Atombakken

Vannlekkasje i Atombakken

Noen boliger i Atombakken er uten vann på grunn av en lekkasje. Vannet ventes å være tilbake igjen klokken 16.

Det er en vannlekkasje på en endeledning i Atombakken. Halden kommune er i gang med å utbedre dette og derfor er det gravearbeider i Atombakken. Kjørefeltet er noe innsnevret på grunn av gravingen, men trafikken kan gå tilnærmet som normalt. Arbeidene startet i 10-tiden onsdag. Som følge av arbeidet med vannlekkasjen er vannet koblet fra og 25-30 boliger er derfor uten vann. Det er ventet at vannet er tilbake igjen klokken 16 onsdag.

Beboerne som er berørt av dette er rutinemessig varslet med SMS. Se informasjon om vår varslingsløsning her.

De som har vært uten vann en periode vil kunne merke mye luft og misfarge på vannet når det kommer tilbake. Dette er ikke farlig. Merker man dette bør man la vannet renne en stund, så vil vannet normalisere seg.