Vannlekkasje og vannledningsspyling

Vannlekkasje og vannledningsspyling

Det er oppdaget brudd på vannledningen i Stubberudveien.

Halden kommune er på stedet og i gang med å utbedre skaden. Innbyggere i Stubberudveien og i området rundt blir uten vann utover dagen mens arbeidet pågår.

Ansatte i VA-avdelingen er også ute og spyler rent i vannledninger på Hov, i Eskeviken og Knardal. Spylingen kan gi misfarging på vannet. Dette er ikke farlig og lar man vannet renne en stund vil vannet normalisere seg.