Her er koronareglene for Halden

Takk for at du fortsatt har få nærkontakter og god avstand! Her er alle smittevernsreglene som gjelder fra 12. april.

Vannlekkasje ved Gimlekrysset

Vannlekkasje ved Gimlekrysset

De fleste skal nå ha fått igjen vannet etter en vannlekkasje i Gimleveien tirsdag kveld. Onsdag morgen blir det gravearbeider i Gimleveien og fortauet er stengt.

Det var litt etter klokken 18 tirsdag kveld at det ble en vannlekkasje i Gimleveien rett nedenfor Gimlekrysset. Vannet rant utover veien og inn i en hage. 

Mange haldensere på Gimle, Stenrød og områdene i mellom var uten vann deler av tirsdag kveld. Nå skal de aller fleste ha fått igjen vannet etter at Halden kommunes rørleggere har koblet om vannet til alternative traseer. 

- Det er trolig fortsatt noen beboere i Solrødbakken og Solrødveien som er uten vann. Derfor har Halden kommune utplassert vanndunker ved butikken i Gimlekrysset. Innbyggere uten vann kan hente vann der, sier overordnet teknisk vakt Jan-Erik Hansen i Halden kommune. 

Det er et rør mellom en kum i veikanten og en hage som er ødelagt. Som følge av dette er fortauet undergravd og dette blir nå sperret av. Gående bør derfor finne en annen vei enn den øverste delen av Gimleveien. 

- Halden kommune arbeider videre sent tirsdag kveld med kabelpeiling og klargjøring for videre anleggsarbeid onsdag morgen. Det vil bli nødvendig å grave på stedet for å reparere skaden og det arbeidet starter onsdag morgen. Som følge av dette vil veien kunne være noe innsnevret i morgen, men veien blir trolig ikke stengt, sier Jan-Erik Hansen.

Abonnenter som har vært uten vann en periode vil kunne merke mye luft og misfarge på vannet når det kommer tilbake. Da er det bare å la vannet renne en stund, så vil dette normalisere seg. 

Trafikanter bes være ekstra oppmerksomme i området ved Gimlekrysset både tirsdag kveld og onsdag, da det kan være arbeid på stedet og vann i veibanen.