Vellykket markering!

Vellykket markering!

I helgen ble det arrangert en markering av frivillighetens år sammen med Haldendagen/Haldenfestivalen. Les mer her. 

I strålende solskinn deltok i alt 45 lag og foreninger på markeringen i løpet av dagen. 43 stod på stand, mens to hadde kulturelle innslag i parken som en del av underholdningen. Det var alt fra politiske partier, humanitære organisasjoner, serviceorganisasjoner, idrettslag, kulturtilbud til vikinglag, og vi fikk vist fram noe av mangfoldet som finnes av frivillige lag og foreninger som holder til i Halden. Bilder av de som deltok finner du nederst i denne artikkelen.  

Varaordfører Linn Laupsa åpnet arrangementet klokken 10.30, før konferansier Max Marius Brynildsen ledet oss gjennom et tettpakket program med presentasjoner av de ulike som deltok, og ulike underholdningsinnslag underveis.

Arrangementet var spesielt godt besøkt i perioden 11.00 til 14.00, og flere oppgir at de kom i kontakt med potensielle nye medlemmer. Flere av foreningene oppgir også at de fikk knyttet nye kontakter med andre frivillige lag og foreninger, som igjen kan føre til potensielle samarbeid til det beste for Haldens befolkning.

Du kan lese litt om hver enkelt forening ved å klikke deg gjennom bildene under, men vi anbefaler at du besøker deres egne hjemmesider og egne kanaler på sosiale medier for mer informasjon.

Evaluering fra de ulike lagene/foreningene

Vi har også gjennomført en evaluering etter arrangementet som tilsier at dette er noe vi bør se på mulighetene for å gjennomføre årlig, med noen små justeringer med tanke på lyd og plasseringer av stands. Alt i alt kan vi påstå at det ble en vellykket dag i både arrangører, stands og publikums øyne. 

Visste du at det å delta i frivilligheten kan: 

  • Gi deg vennskap for livet? 
  • Gi deg tilhørighet og et sosialt fellesskap hvor du kan høre til og et bedre sosialt nettverk?
  • Gi deg bedre fysisk og psykisk helse? 
  • Språktrening, og gode samtaler med andre?
  • Gjør hverdagen meningsfull, både for deg selv og de du bidrar for?
  • Styrke vårt lokalsamfunn, og bidra til bedre demokrati og medvirkning i Halden?

Og som et ekstrapunkt: 

  • Være nyttig å ha på CVen den dagen du skal søke jobb. 

Hvis du tenker at noe av det over kan være noe for deg, så anbefaler vi å ta kontakt med en eller flere av foreningene i Halden. På bildene under er en del av de representert, men det er også mange flere enn dette i Halden. Noen av de kan du finne på frivillig.no. Vi jobber med å lage en felles oversikt over alle frivillige lag og foreninger i Halden. 

Flesteparten av bildene i bildeserien nederst er publisert med tillatelse av Halden Arbeiderblad, og bildene er, med noen få unntak, tatt av Jesper Sandø Bjørneby i Halden Arbeiderblad.

Ny markering 27. juli 

  Sykkelturen 2022 er allerede godt i gang, og kan følges på denne lenken. 

Sykkelturen er et arrangement i regi av Norges Frivilligsentraler, og Halden Frivilligsentral er selvsagt med, med Halden kommune og flere andre lag og foreninger som samarbeidspartnere.

Sykkelturen går helt fra Nordkapp til Arendal, og 27. juli er det Haldens tur. Her vil turen starte ved gamle Svinesundbroen og besøke mange ulike destinasjoner underveis, før det avsluttes med et program på Gamle Sørhaugen.