Trenger du en hurtigtest?

Det er lurt å teste seg, hvis man er i tvil. Her kan du hente gratis hurtigtest.

Viktig miljøtiltak på plass

Viktig miljøtiltak på plass

Nå er kommunens fjernvarmeanlegg satt i drift. Dermed varmes nå blant annet rådhuset opp av overskuddsvarme fra renseanlegget. Det er bra både for miljøet og kommuneøkonomien.

I høst har det vært gravd mye i området mellom Høvleriet og gågata for å legge rør til Halden kommunes nye fjernvarmeanlegg. Nå er alle rørene koblet sammen og selv om noe asfaltering gjenstår har varmtvann begynt å sirkulere under bakken.

- Med disse rørstrekningene på plass er hele fjernvarmeanlegget som ble påbegynt for flere år siden endelig fullført. Forrige uke koblet vi på varmtvannet fra renseanlegget til det nye anlegget. Dermed varmer vi nå opp flere kommunale bygg med overskuddsvarme fra renseanlegget, sier prosjektleder Ingar Orud i Halden kommune.Rune Løkkeberg, Svein-Erik Antonsen og Ingar Orud har startet fjernvarmeanlegget på Remmendalen renseanlegg - Klikk for stort bildeRune Løkkeberg, Svein-Erik Antonsen og Ingar Orud har startet fjernvarmeanlegget på Remmendalen renseanlegg Henrik D. Meyer

Fire bygg varmes av renseanlegget

Det er rådhuset (Storgata 8), administrasjonsbygget til kommunalavdeling teknisk (Storgata 7) og Aladdin kino som nå varmes opp av det nye fjernvarmeanlegget. Tidligere ble disse byggene varmet opp av oljefyring, men siden olje ble forbudt er det benyttet biobrensel. I tillegg varmes selve renseanlegget på samme måte.

- Den vanlige driften ved renseanlegget skaper mye varme. Ved å bruke denne overskuddsvarmen til å varme opp noen av de store offentlige bygningene i sentrum, sparer vi både miljø og penger, sier Rune Løkkeberg, leder for Remmendalen renseanlegg.

Renseanlegg og kraftstasjon

Rørtraseen mellom renseanlegget og rådhuset er omtrent 1,8 kilometer. Ettersom rørene går begge veier, er den totale rørlengden dobbelt så lang. Disse rørene inneholder til enhver tid 130.000 liter vann. Fjernvarmeanlegget har en effekt på 195 kilowatt. Til sammenligning har en hjemmelader for elbil gjerne en effekt på cirka 3,3 kilowatt.

I kontrollrommet ved renseanlegget nederst i Remmendalen følger de ikke lenger bare med på renseprosesser, men har også oversikten over temperatur og effekt i det nye fjernvarmeanlegget.

- Vannet holder omtrent 70 grader når vi sender det ut fra renseanlegget. Når vannet har varmet opp kommunens bygninger har temperaturen falt til 55 grader og da sendes det i retur til renseanlegget for å bli varmet opp igjen. På en måte er vi blitt en kraftstasjon i tillegg til å være renseanlegg, sier driftsoperatør Svein-Erik Antonsen ved renseanlegget.Remmendalen renseanlegg - Klikk for stort bildeSvein-Erik Antonsen ved Remmendalen renseanlegg har oversikt over fjernvarmeanlegget. Henrik D. Meyer

Miljøgevinst og økonomisk gevinst

Fjernvarmeanlegget er bygget i tre etapper. De første rørene til dette fjernvarmeanlegget ble lagt for mange år siden da handelsområdet på Høvleriet ble bygget ut. For et par år siden ble rørene mellom Høvleriet og Remmendalen renseanlegg lagt. Siste etappe ble altså lagt høsten 2020 da det ble lagt rør fra Rema på Høvleriet via Skolestadioen og Bakbanken og tvers over gågata ved Rådhuset.

- Olje har vi ikke fyrt med på en stund i disse bygningene, men nå er også biobrenselanleggene koblet fra og erstattet med varmt vann. Vi er stolte av at Halden kommune på denne måten går over til en bærekraftig og miljøvennlig drift av egne bygninger. At det også er god økonomi for kommunen å utnytte varme vi uansett produserer, er en fin bonus, sier Ingar Orud i kommunens eiendomsavdeling.

Remmendalen renseanlegg - Klikk for stort bildeRemmendalen renseanlegg produserer mye varme. Nå brukes denne varmen til å varme opp flere kommunale bygg. Henrik D. Meyer