Vil du bidra til at Halden kan få bedre luftkvalitet?

Vil du bidra til at Halden kan få bedre luftkvalitet?

Da har du nå mulighet til å være med i et spennende prosjekt hvor vi skal måle hvordan luftkvaliteten er i Halden kommune.

For å delta i prosjektet må du

  • plassere en elektronisk luftkvalitetssensor på eiendommen din.
  • ha et ledig strømpunkt ute. Måleren trenger strøm.
  • ha mulighet til å la måleren stå urørt, med strøm, i tre år.

Strømforbruket på måleren er 10,5 kWh per år.

Luftkvalitet er viktig

Halden kommune er opptatt av luftkvalitet i sin langsiktige planlegging for miljøet og innbyggernes beste. I dag finnes det ikke målere for luftkvalitet eller svevestøv i Halden, så dette prosjektet sikrer oss reelle målinger og svar på hvordan det egentlig står til med kvaliteten på lufta i byen vår.

Vi håper mange vil være med og tilby plass for en liten målestasjon på eiendommen sin. Vinteren er en god tid å måle på, så vi ønsker å komme raskt i gang med mange målere plassert ut på forskjellige steder.

Det første du trenger å gjøre er å fylle ut dette kontaktskjemaet.

Blir du så valgt ut til å delta i prosjektet får du tildelt en måler som skal festes på hus eller garasje og kobles til strøm. Her er et kjernepunkt; det må være en strømkontakt tilgjengelig slik at måleren kan stå uhindret tilkoblet i tre år.

Mange målere gir mye informasjon

Vi ser det som en fordel at det står flere målere i det samme nabolaget, så ta gjerne kontakt med noen naboer og fortell de om muligheten til å delta.

Halden kommune vil montere opp luftkvalitetssensor på 20 kommunale bygg. Men i tillegg trenger vi en luftkvalitets-dugnad fra huseiere.

Følg med i sanntid

Når du får utlevert luftmåleren følger det med informasjon om hvordan du ser data fra din måling på en app.

Data fra målingene blir gjort tilgjengelig på en app for den som har egen måler og på kommunens nettside for et totalutsnitt for Halden. På den måten kan alle se målinger i sanntid.

Etter tre år kan du enten ta ned måleren og levere den tilbake til kommunen, eller kjøpe den til en rimelig pris og fortsatt holde øye med luftkvaliteten der du bor.

Om prosjektet:

Prosjektet kan bidra til en bevisstgjøring på hva som påvirker luftkvaliteten og hvilke konsekvenser innbyggernes valg gjør for luftforurensningen i nærmiljøet.

VAPE-prosjektet blir finansiert med tilskudd fra Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS) for årene 2020-2023. Forskerteamet er tverrfaglig, og består av psykologer som arbeider innen virtual reality-teknologi ved psykologisk institutt ved Det polske vitenskapsakademiet, sosiale dataforskere fra Det polsk-japanske akademiet for informasjonsteknologi, økonomer og samfunnsvitere fra Universitetet i Warszawa, og luftkvalitetsforskere fra NILU – Norsk institutt for luftforskning. Målet er å utvikle anbefalinger for løsninger som kan forbedre luftkvaliteten.