Trenger du en hurtigtest?

Det er lurt å teste seg, hvis man er i tvil. Her kan du hente gratis hurtigtest.

Vurderer enda strengere koronaregler

Vurderer enda strengere koronaregler

Regjeringen innfører forsterkede nasjonale smitteverntiltak i foreløpig to uker fra 4. januar. Dette gjøres for å beholde kontrollen på smittespredningen og begrense ny økning i smitte. I Halden er smittetrykket så stort at det vurderes enda strengere regler.

Søndag ettermiddag ble det kjent at regjeringen innfører en rekke nye smitteverntiltak som gjelder for hele Norge de neste par ukene.

- Mitt klare budskap er at dette skal alle vi i Halden følge. Når Norge nå innfører innstramming på en rekke områder, så er dette først og fremst en mulighet til å få kontroll på situasjonen som er svært vanskelig i vårt nærområde. Nå er det viktig at alle i Halden bidrar til dette. Dette er ikke langvarig, så dette skal vi klare, sier kommunedirektør Roar Vevelstad.

Høyt smittetrykk i Halden

- Man kan få inntrykk av at vi i Halden har lave smittetall hvis man ser ett og ett tall. Summerer man så vil man se at dette slett ikke er tilfellet. Vi har nå et smittetrykk i Halden som er langt høyere enn det som er grensen for hvordan vi definerer et land som rødt. Mer enn halvparten av alle smittetilfeller i Halden har vi fått i løpet av de to siste månedene, sier kommuneoverlege Kjersti Gjøsund.

206 haldensere er smittet av koronaviruset siden pandemien startet i mars. Så mye som 64 prosent av disse smittetilfellene er påvist etter 1. november. Definisjonen på et rødt land er et smittetrykk som tilsvarer 25 smittede per 100.000 innbyggere siste to uker. Smittetrykket i Halden de siste 14 dagene har vært på 80 per 100.000 innbyggere.

- I våre nabokommuner er tallet enda høyere, og det forventes at smittetallene kan øke ytterligere i hele regionen som et resultat av mer sosialt samvær og reising i forbindelse med jule- og nyttårsfeiringen, sier Gjøsund.

Nye tiltak

Det er en lang rekke med nye anbefalinger og regler som regjeringen innfører fra 4. januar. Dette påvirker mange samfunnsområder. De nye smitteverntiltakene handler om disse punktene:

 • Sosial kontakt
 • Reiser
 • Skoler og utdanning
 • Arbeidsplasser/hjemmekontor
 • Butikker
 • Idrett
 • Private sammenkomster
 • Uteliv og serveringssteder
 • Kirkevandring

Alle tiltakene er presentert her på regjeringens sider.


- Jeg anbefaler alle i Halden å lese de nye tiltakene fra regjeringen nøye. Det er viktig at hver enkelt forstår hensikten med tiltakene, slik at disse blir fulgt av alle. Vi skal nå gjennomføre en sosial pause for å få kontroll på smitten, sier kommuneoverlegen.

Tiltakene innføres fra 4. januar og gjelder foreløpig i 14 dager.

Utendørs aktiviteter

Alle organiserte fritidsaktiviteter, idrettsaktiviteter, kulturarrangementer og livssynssamlinger innendørs, utsettes til etter 18. januar. Dette gjelder også alle aktiviteter innendørs som samler barn og unge på tvers av klasser/ kohorter.

Utendørs aktiviteter kan gjennomføres dersom det er mulig å holde god avstand, skriver regjeringen i sine nye smitteverntiltak. Halden er en kommune med høyt smittetrykk, og god avstand betyr dermed minst 2 meter til enhver tid.

Toppidretten og kulturutøvere som har et særskilt unntak med egen regulering, omfattes ikke av dette.

Vurderer flere tiltak

I tillegg til tiltakene regjeringen innfører for hele landet, anbefaler nasjonale myndigheter at kommuner og regioner med stort smittetrykk bør vurdere å innføre følgende tiltak i tillegg:

 • påbud om bruk av munnbind på offentlig sted der det ikke er mulig å holde avstand på minimum en meter.
 • påbud om hjemmekontor i den utstrekning dette er mulig.
 • påbud om stengning av driften av treningssentre, bingo -og svømmehaller.
 • om barneskoler og barnehager skal følge veilederen for "rødt nivå".

Halden kommunes kriseledelse konkluderte søndag kveld med at Halden er en kommune i en region med et stort smittetrykk. Derfor ble det søndag besluttet å innføre rødt nivå i alle barneskoler og barnehager fra tirsdag 5. januar.

Mandag vil kommunen jobbe videre med vurderinger rundt de øvrige tre punktene i listen over. Det kan bli aktuelt å vedta en egen forskrift om et eller flere av punktene. Det vil bli innkalt til et ekstraordinært møte i Formannskapet for å ta stilling til dette.

Her er Halden kommunes hovedmeny for koronainformasjon