Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Arrangere selv

Karine Engebretsen Endret:09.03.2020 08:51 Emneord (los) Arrangement
Vi har utarbeidet en egen håndbok hvor vi har samlet endel nyttig informasjon når du skal etablere
arrangement på offentlig grunn. Håndbok for arrangement Halden sentrum oppd.2020.pdf
 
Halden kommune ønsker og trenger mange, gode arrangement. Flere arrangement er allerede godt etablert, og nye ønskes velkommen.
 
Før et arrangement kan avvikles er det ofte flere tillatelser som må innhentes. På disse sidene gir vi deg en oversikt over ToR1.jpgretningslinjer fra Halden kommune som du må forholde deg til. Denne informasjonen er utarbeidet av et forum bestående av næringsavdelingen i Halden kommune, politiet, AMK og brannvesenet i Halden kommune

Alt avhengig av hva slags arrangement du skal ha, og hvor det skal avholdes, kan det også være andre du bør tenke på dialogen med.
 
God kommunikasjon med kommune, politi, grunneier, naboer og andre berørte er viktig, og er du avhengig av tillatelser, bør disse melder inn i god tid.
 
De fleste av bestemmelsene er av generell karakter, men enkelte bestemmelser gjelder kun for Halden kommune.
 
Punkter du bør tenke på tidlig i arrangementsarbeidet:
  Opphavsrett: foto@mortenwanvik.no.
•SØKNAD TIL GRUNNEIER
Hvis du ønsker å arrangere noe på privat grunn, må du alltid søke grunneieren om det.
Hvis det er kommunen som eier grunnen, må du søke kommunen.
Er du usikker på hvem som eier grunnen kan du ta kontakt med teknisk etat i kommunen.

Reglement for bruk av gateområdene i Halden
Reglement for handel utenom fast utsalgssted
 
 •NABOVARSEL
ToR.jpgAlle berørte parter skal motta nabovarsel. Nabovarselet skal fortelle hva du arrangerer og på hvilken måte naboene blir berørt (parkering, stengning av gate, støy osv). Et godt nabovarsel bør også fortelle hvordan arrangøren på best mulig måte har tenkt å likevel legge til rette for de naboene som blir berørt.

•MELDING ELLER SØKNAD OM ARRANGEMENT TIL POLITI OG BRANNVESEN
Enten du skal ha et helt nytt arrangement eller et som har vært holdt tidligere, må du søke politi eller om tillatelse til å avholde dette arrangementet.
 
Greserittet.jpg• SØKNAD TIL BRANNVESEN
Brannvesenet kan også være med på å sette vilkår for avvikling av arrangement, og må derfor søkes.
 
Brannvesenet vil være opptatt av ting som eksempelvis: planlagt stengning av gater, brannvakter, nattevakter osv. Som arrangør har du ansvaret for sikkerheten til de som deltar på arrangementet. Vær derfor nøye med å overholde lover og forskrifter – de er ikke laget for å gjøre jobben din vanskelig, men for å beskytte deg og publikummet ditt!
 

• SALG AV MAT OG DRIKKE
All salg av mat og drikke på arrangement må være godkjent av Mattilsynet.
 
 •SALG AV ALKOHOL
Dersom det skal selges alkohol på arrangementet, er det viktig å ha alle tillatelsene i orden. SKjenkebevilling søkes hos den kommunen arrangementet skal foregå i.
 
•ØKONOMI
Trenger  du råd og tips knyttet til budsjettering, regnskap, moms m.m?
 
Skal ditt arrangement håndtere kontanter?
Det anbefales at det alltid er to personer som i fellesskap teller opp kontantinntekter som arrangementet genererer. Kontantoppgjøret må deretter leveres bank.
 
 
 

 Tjenestetilbud

 

Opprettet: 07.10.2015 09:17

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar