Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Frivillighet

Karine Engebretsen Endret:09.03.2020 08:58 Emneord (los) Arrangement

Hva må du tenke på som arrangør?

 
Mange arrangement er avhengig av både dugnadsinnsats og frivillige.
I Halden er flere lag og foreninger organisert i dugnadsorganisasjonen
Allsammen som påtar seg oppdrag for arrangører både på festningen og ellers i byen.
 
Organisasjonen har lang erfaring med ansvar for bl.a. parkering, kiosk, arenavakter, billettsalg, billettkontroll osv.
 
Kontakt Allsammen: A-fjella@online.no
 
Halden Frivilligsentral kan også kontaktes vedr frivillig innsats.
 
I Halden kommune finnes det også en rekke forskjellige klubber/lag og foreninger som ofte stiller opp som frivillige under arrangement.
NB: Dette er sider som ikke oppdateres/eies av Halden kommune.
Halden kommune kan derfor ikke garantere at innholdet på disse to sidene er oppdatert.
 
I mange sammenhenger er de frivillige de første publikum møter, og de er arrangørens ansikt utad. Det er derfor viktig at de frivillige får:
 
•God informasjon om arrangementet
•La de frivillige få et eierskap til arrangementet
•Forpleining
 
1) GOD INFORMASJON TIL ALLE INVOLVERTE:
• Innkall alle frivillige til informasjonsmøte(r) god tid i forveien og gå gjennom bl.a.
• Informasjon om organisasjonen / Litt om mål og visjoner
• Informasjon om arrangementet, vis på arenakart og generell informasjon
• Hva man forventer av de frivillige, og litt om vertskapsrollen
• Sikkerhetsplan, nøkkelrollene og alarmtelefoner
• Vaktlister og gjøremål for de forskjellige områdene/ rollene de frivillige skal dekke
• Kontaktinformasjon
 
Denne informasjonen kan med fordel legges ut på arrangementets hjemmesider og sendes som skriftlig referat. Ved oppmøte på dugnadsdagen bør du gi en kort muntlig instrukt, og sende med en skriftlig instruks med kontaktinfo og alarmtelefoner.
Når de frivillige er trygge på sin oppgave og kan svare publikum på ofte stilte spørsmål, får publikum et godt førsteinntrykk, og stemningen på arena blir mye bedre.
Fredriksten Festning arrangeres «Festningsskolen» flere ganger i året hvor ansatte, frivillige m.fl kan få gratis minikurs om de mest stilte spørsmålene om festningen.
 
2) EIERSKAP TIL ARRANGEMENTET:
• De frivillige er en betydelig ressurs. Ta dem med på råd og be om innspill
• Skap tilhørighet til arrangementet
• Gi gjerne de frivillige goder som kick off, avslutningsfest, bekledning, gratis billetter osv.
• Ta godt vare på alle medarbeiderne
 
3) FORPLEINING:
• Frivillige kommer kanskje rett fra jobb og skal jobbe dugnad i en lang periode
• Sørg for tilgang til mat, drikke, toalettbesøk, verktøy, hansker og andre hjelpemidler
• Sørg for at alt er tilrettelagt når de frivillige møter opp. Ingenting er mer demotiverende enn å sitte og vente på ting som ikke er i orden, på rot i systemet. Det gir et dårlig inntrykk som forplanter seg på arena
De frivillige er nettopp det – Frivillige. Alle kan ikke utføre dugnad på alle ansvarsområder, men sammen er vi gode. Husk å vise at du setter pris på den uvurderlige innsatsen de legger ned
 
 
HVA ER MOTIVASJONEN FOR Å DRIVE FRIVILLIGHET?
Drivkraften hos enkeltmennesket for deltakelse i frivillighet kan være et ønske om å drive med meningsfylte aktiviteter sammen med andre mennesker, være i et interessefellesskap, ønske om å treffe nye mennesker, patriotisme og stolthet for hjemstedet. Det kan også være en unik interesse i det arrangementet tilbyr, musikk, idrett, teater, historie etc.
  
Opprettet: 06.10.2015 14:27

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar