Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Søknad til politi og kommunen

Karine Engebretsen Endret:13.05.2019 11:18 Emneord (los) Arrangement

dragon plaza.jpg

Felles søknadsskjema

Søknadsskjema som automatisk sendes både til politi, brannvesen, kommuneoverlegen, parkeringskontoret. 

Du bruker det samme skjemaet enten du melder inn et arrangement eller om du søker om tillatelse til å holde et arrangement.
Ved behov for kontakt med AMK er det politiet som formidler denne kontakten.
 
I skjema skal søker bla. fylle ut informasjon om :
1.       Arrangementets navn og formål
2.       Arrangementets omfang: tidspunkt, varighet, publikum og aktører
3.       Ansvarlig arrangør og roller til samarbeidspartnere
4.       Kart over arrangementsstedet med installasjoner
5.       Beskrivelse av elektriske installasjoner
6.       Beskrivelse av vakthold og sikkerhetstiltak
7.       Parkering, skilt og trafikkavvikling
8.       Beskrivelse av toalettforhold
9.       Beskrivelse av søppelhåndtering
10.     Beskrivelse av matservering, evt tillatelse fra mattilsynet
11.     Beskrivelse av evt alkoholservering og skjenkeløyve
12.     Beskrivelse av sanitet/Røde Kors/AMK
13.     Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS)
 
Svar på søknaden vil du motta både fra politi og kommunen 
Du må ha fått positivt svar fra både politi og kommunen før du kan gjennomføre ditt arrangement
.


Søknadsfrist
Ved arrangement skal det sendes søknad til politiet og brannvesen minimum 5 uker i forkant av arrangementet,  jmfr § 11 i politiloven.   Se link til søknadsskjema på denne siden.

Det kan også være påkrevet med andre søknader feks. søknad om stenging av vei, skjenketillatelse, søknad om materservering  etc.

Politiet
I henhold til politivedtekter for Halden av 28. februar 2003 §§ 4 og 27, jfr. Politiloven § 11 er det meldeplikt for den som ønsker å holde et arrangement. Dette gjelder både på offentlig og privat sted. Dette gjelder også for midlertidig bruksendring av et privat eller offentlig lokale.  

Politiet krever at arrangøren gjør en risikovurdering av arrangementet (i søknadsskjemaet) og lager en sikkerhetsplan.

 
Det gjøres oppmerksom på at politiet kan stanse eller oppløse arrangementet om det avvikles i strid med fastsatte vilkår eller forårsaker alvorlige forstyrrelser av den offentlige ro og orden m.m., jfr. politiloven § 11, 5. og 6. ledd.  Det kan også medføre straffeansvar å ikke etterkomme politiets pålegg.
 
Brannvesen
Etter brann- og eksplosjonsvernlovens § 7 skal ansvarlig for arrangementer, utstillinger, forestillinger, møter og andre tilstelninger melde dette til brannvesenet (lokal tilsynsmyndighet) dersom arrangementet avholdes i byggverk eller område(r) som normalt ikke brukes til slik type arrangementer. Brannvesenet (lokal tilsynsmyndighet) kan avkreve arrangøren for nødvendige opplysninger for å vurdere faren for brann, og fastsette nødvendige brannsikringstiltak og begrensinger herunder krav til ansvarshavende arrangør.
 
Tilsvarende kan brannvesenet (lokal tilsynsmyndighet) ved overhengende fare forby bruken av arrangementsstedet/området, jf brann- og eksplosjonsvernloven § 37.
 
 
 
Bålbrenning og fyrverkeri masse%20folk
Dersom arrangementet innebærer bålbrenning eller fyrverkeri, må det sendes et eget skjema for pyroteknisk:
Opprettet: 16.09.2015 13:55

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar