Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Fiberutleie

Karine Engebretsen Endret:08.11.2018 13:29 Emneord (los) Byen og kommunen
Fiber.JPGHalden Dataservice har overtatt drift og forvaltning av Halden kommune sin fiber for utleie
 
Etter en offentlig anbudsrunde har Halden Dataservice blitt valgt som partner for å håndtere utleie av rør og fiberkapasitet av kommunens egeneide anlegg. Halden Dataservice håndterer alle forespørsler om kapasitet samt innehar det tekniske og merkantile driftsansvaret. Det er utarbeidet en egen portal for operatørene som ønsker å leie kapasitet. Tilgang til denne portalen fås ved å ta kontakt med fiber@halden-dataservice.no eller ringe 69 21 35 35 (Atle Rustad – Halden Dataservice).
 
De siste årene har Halden kommune investert i fiberinfrastruktur i kommunen parallelt med oppgradering av vann- og avløpsutbedringer.  Dette har ført til at kommunen har i alt 46 km trekkerør til rådighet og har selv fiber i 24 km av disse. I årene som kommer har kommunen en målsetting om økt utbygging av fiberinfrastruktur til offentlige bygg, næringsbygg og privatpersoner i Halden.  Kommunen ønsker derfor å legge best mulig til rette for utbygging ved å innlede samarbeid med en virksomhet som kan ivareta kommunens, næringslivets og privatpersoners interesser best mulig.  Kommunen ønsker samtidig å redusere kommunens kostnader knyttet til fibertjenester inn til offentlige bygg.
 
Opprettet: 29.05.2013 14:27

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar