Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Lærlinger

Karine Engebretsen Endret:23.07.2020 14:24 Emneord (los) Lærlinger
Lærlingordningen Halden kommune
Halden kommune er godkjent lærebedrift i :
Byggdrifterfaget, barn – ungdomsarbeiderfaget, institusjonskokk, helsefagarbeider,
vei-anlegg, kontor og administrasjonsfaget, feierfaget, anleggsgartnerfaget, IKT servicefaget og lette kjøretøy


Kontakt: 
Arne Willy Forsell, tlf 477 99 878
Lærlingansvarlig
arne.willy.forsell@halden.kommune.no 

Antall lærlinger reguleres i de årlige budsjettene til Halden kommune.
 
Alle lærlingene har arbeidskontrakt og lærekontrakt.
 
Arbeidskontrakt
Arbeidskontrakten regulerer arbeidsforholdet mellom lærlingen og Halden kommune i læretiden.
Lærlingene er i læretiden ansatt i Halden Kommune. De lønnes av kommunen og har samme rettigheter og plikter som andre ansatte. Det er ingen prøvetid for lærlinger. I læretiden har lærlingene følgende avlønning. 
   
0-6 måneder
6 - 12 måneder
12 - 18 måneder
18 - 24 måneder
30% av fagarbeiderlønn
40% av fagarbeiderlønn
50% av fagarbeiderlønn
80% av fagareiderlønn
  
Lærekontrakter
Lærekontrakten reguleres av opplæringsloven. Lærekontrakten er en avtale mellom Halden kommune den enkelte lærling og Østfold fylkeskommune som godkjenner den. Alle endringer vedrørende lærekontakten meldes fra Halden kommune til Østfold Fylkeskommune. Mer informasjon om lærlingordningen se
http://www.ostfoldfk.no.
 
Lærekandidater
Det er mulig å tegne en opplæringskontrakt med sikte på en mindre omfattende prøve enn fagprøven.
Se
www.fagopplæring.no.
 
Praksiskandidat
Med lang og allsidig yrkespraksis innen ett lærefag, kan du melde deg opp til fagprøve eller svenneprøve som praksiskandidat. Du trenger ikke opplæring på skole eller læretid i bedrift.
Praksiskandidatordningen er en dokumentasjonsordning. Du må dokumentere praksisen din. I de aller fleste fagene må du skaffe deg 8 700 timers praksis. Dette tilsvarer 5 år eller 60 måneder i 100 % stilling.

For at praksisen din skal bli godkjent, må den dekke de mest vesentlige delene av kompetansemålene i læreplanen for det faget der du ønsker fag-/svenneprøven .
I tillegg til praksis, må du også opp til en egen, skriftlig eksamen for det aktuelle lærefaget. Denne eksamen må være bestått før du kan melde deg opp til fag-/svenneprøven.  Meld deg opp til skriftlig eksamen på Privatistweb.


Heving av lærekontrakter
En heving av lærekontrakten må godkjennes av Østfold Fylkeskommune. Halden kommune og lærlingen har begge rett til å be om å få kontrakten hevet. Lærlinger som hever kontrakten frivillig, mister retten til videregående opplæring.
 
Fagopplæringen
Halden kommune er eget opplæringskontor. Vi samarbeider med Østfold Fylkeskommune og Halden videregående skole. Læretiden består av 24 måneders opplæring etter fullført videregående utdanning. Enkelte fag har lengre læretider.  Læreplanene for de ulike fagene ligger på
www.utdanningsdirektoratet.no.
 
Læretiden
Alle lærlingene går sammen med en instruktør / veileder i læretiden. Læretiden organiseres ulikt i de ulike fagene. Halden kommune har en intern plan for opplæring som sikrer at lærlingene kommer gjennom læreplanen. Hvert yrke har en faglig ansvarlig som samordner arbeidet innenfor fagområdet. 
 
Fagprøven
Fagprøven er den praktiske og teoretiske prøven som lærlingene må bestå for å få fagbrevet i sitt fag. Denne prøven avholdes i tidsrommet 2 måneder før og 2 måneder etter læretiden har utløpt, men skal være så nær utløp av dato på lærekontrakt som mulig.
 
Ny prøve
Lærlinger som ikke består fagprøven, har mulighet til å gå opp til ny prøve.  Halden kommune har plikt til å legge til rette for ny prøve. Lærlinger som ikke har klart fagprøven, har ingen rett på  utvidet læretid fram til ny prøve. For lærlinger som går opp som privatister må det gå 6 måneder før lærlingen kan gå opp til 2. gangs fagprøve.
 
Stryk i teori fra videregående skole
Lærlinger som har ikke bestått  i inntil 2 allmennfag  fra VG1 og VG2 samlet kan gå opp til fagprøven. De får ikke fagbrevet / svenneprøven før all teori er bestått. Dette må skje innen 2 år etter den praktiske prøven.
Lærlinger som har ikke bestått i studieretningsfag og / eller stryk på tverrfaglig eksamen kan ikke gå opp til fagprøven / svenneprøven før ny eksamen er bestått.
Lærlinger som har karakter 1,0 eller fag som mangler karakter må kontakte skolen for å ta opp faget.

Nyttig litteratur
Fagopplæringsboka – Kommuneforlaget
Veileder og instruksjonshåndboka - Pedlex  Norsk Skoleinformasjon
Fagopplæring i bedrift  - Pedlex  Norsk Skoleinformasjon
Opplæringslova og forskrifter - Pedlex  Norsk Skoleinformasjon

 Kontakt

 

Opprettet: 11.04.2017 13:11

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar